Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Reetalil ebʼ li kʼutbʼesink

Reetalil ebʼ li kʼutbʼesink

¡DESPERTAD!

Patzʼom: Wankebʼ li poyanam inkʼaʼ nekeʼxpaabʼ naq kiwank li Jesukriist, wankebʼ nekeʼxye naq kiwank. Ut jalanebʼ chik nekeʼxye naq inkʼaʼ nanawmank ma kiwank. Ut laaʼat kʼaru nakaaye?

Hu: Li tasal hu ¡Despertad! naxchʼolobʼ kʼaru naxkʼut ebʼ li eetalil.

QAKʼUTAQ LI YAAL

Patzʼom: Kʼaru nakʼulmank naq nokookamk?

Santil Hu: Jn 11:11-14

Yaal: Naq junaq li poyanam nakamk, maabʼar chik naqataw. Joʼkan naq inkʼaʼ naru naq tooxuwaq chirix li kamk. Li Jesus kixjuntaqʼeeta li kamk rikʼin li wark. Aʼan «kirajsi» laj Lazaro ut truuq ajwiʼ xbʼaanunkil rikʼinebʼ li qakomon li ak xeʼkamk re naq teʼwanq wiʼ chik saʼ Ruuchichʼochʼ (Job 14:14).

LI HU CHIRIXEBʼ LI CHʼUTAM (inv)

Hu: Nawaj naq tolaawabʼi jun li seeraqʼ chirix li Santil Hu chi sibʼil. Aʼin t-uxmanq saʼ li Chʼutlebʼaal Kabʼl rehebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa, aran naqachʼutubʼ qibʼ. [Yeechiʼi li hu chirix li chʼutam, taakʼut chiru li xjayalil ut li xhoonalil li chʼutam li nawank saʼ li raqik li xamaan, ut taaye re li xkʼabʼaʼ li seeraqʼ.]

Patzʼom: Ma ak xatwulak junsutaq saʼ jun rehebʼ li Chʼutlebʼaal Kabʼl rehebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa? [Wi naruhank, taakʼut li bʼideo Kʼaru nabʼaanumank saʼebʼ li Chʼutlebʼaal Kabʼl rehebʼ laj Testiiw?]

KʼOXLA UT TZʼIIBʼA JUNAQ LI KʼUTBʼESINK

Kʼam aawe rikʼin ebʼ li kʼutbʼesink li wank arin re xkʼoxlankil ut xtzʼiibʼankil junaq.