LA ATALAYA

Patzʼom: Ma nakaaye naq ttzʼaqloq ru saʼ junaq kutan ebʼ li aatin aʼin?

Santil Hu: Ap 21:3, 4

Hu: Li hu La Atalaya naxchʼolobʼ chanru tixbʼaanu li Yos re naq ttzʼaqloq ru li xyeechiʼom ut kʼaru rusilal taataw.

LA ATALAYA (wank saʼ raqik)

Patzʼom: Kʼe reetal li patzʼom aʼin. [Taayaabʼasi li xbʼeen patzʼom ut li xsumenkil li wank saʼ li perel 16.] Ut, kʼaru nakaakʼoxla laaʼat?

Santil Hu: Sl 83:18, TNM

Hu: Li hu aʼin naxkʼe xkomon li naʼlebʼ chirix li naxkʼut li Santil Hu chirix li xkʼabʼaʼ li Yos.

KʼARU NAXCHʼOLOBʼ?

Patzʼom: Wankebʼ nekeʼxkʼoxla naq li Yos najolomink re li Ruuchichʼochʼ. Abʼan, ma nakaanaw naq li Santil Hu inkʼaʼ naxkʼut aʼin?

Santil Hu: 1Jn 5:19

Hu: Li tasal hu aʼin naxchʼolobʼ chiʼus kʼaru naxkʼut li Santil Hu chirix aʼin ut chirix jalan chik li naʼlebʼ.

KʼOXLA UT TZʼIIBʼA JUNAQ LI KʼUTBʼESINK

Kʼam aawe rikʼin ebʼ li kʼutbʼesink li wank arin re xkʼoxlankil ut xtzʼiibʼankil junaq.