• Bʼich 30 ut tijok

 • Wiibʼ oxibʼ li aatin re xtikibʼankil (inkʼaʼ tixqʼax 3 kʼasal)

XCHAQʼALIL RU LI RAATIN LI YOS

 • «Qapaabʼaq li wiibʼ li taqlankil li jwal wank xwankil» (10 kʼasal)

  • Mt 22:36-38. Joʼ naxye ebʼ li raqal aʼin, kʼaru naraj xyeebʼal naq tqapaabʼ li taqlankil li jwal wank xwankil saʼ li Chaqʼrabʼ? (nwtsty xyaalalil li naʼlebʼ re tzolok Mt 22:37, TNM: «laawaanm», «laayuʼam» ut «laakʼaʼuxl»).

  • Mt 22:39. Bʼar wank li xkabʼ li taqlankil li jwal wank xwankil saʼ li Chaqʼrabʼ? (nwtsty xyaalalil li naʼlebʼ re tzolok Mt 22:39: «Li xkabʼ» ut «li nakaanaw ru»).

  • Mt 22:40. Chixjunil li xhuhil li Santil Hu li kitzʼiibʼamank chaq saʼ Hebreo chalenaq saʼ li rahok (nwtsty xyaalalil li naʼlebʼ re tzolok Mt 22:40: «li Chaqʼrabʼ ut ebʼ li Propeet» ut «kʼojobʼanbʼil»).

 • Qasikʼaq li tertokil pek (8 kʼasal)

  • Mt 22:21, SBG. Kʼaru «li kʼaru re li awabʼej», ut «li kʼaru re li Yos»? (nwtsty xyaalalil li naʼlebʼ re tzolok Mt 22:21: «re li awabʼej li kʼaru re li awabʼej» ut «ut re li Yos li kʼaru re li Yos»).

  • Mt 23:24. Kʼaru kiraj xyeebʼal li Jesus rikʼin li aatin aʼin? (nwtsty xyaalalil li naʼlebʼ re tzolok Mt 23:24: «Neketzʼilebʼ li kokʼ suq ut nekenuqʼ li kameey»).

  • Kʼaru naxkʼut chaawu chirix li Jehobʼa ebʼ li raqal li Santil Hu re li xamaan aʼin?

  • Kʼaru chik li tertokil pek xaataw saʼebʼ li raqal li Santil Hu re li xamaan aʼin?

 • Xyaabʼasinkil li Santil Hu (inkʼaʼ tixqʼax 4 kʼasal): Mt 22:1-22.

QATZOLAQ CHANRU TOOKʼUTUQ CHIʼUS

 • Raatinankil xbʼeen sut (inkʼaʼ tixqʼax 2 kʼasal): Oksi li tasal «Ebʼ li eetalil re aatinak».

 • Bʼideo rulaʼaninkil xbʼeen sut (5 kʼasal): Taakʼe li bʼideo ut taatzʼil rix rikʼin li chʼuut.

 • Xtzolbʼal rikʼin li Santil Hu (inkʼaʼ tixqʼax 6 kʼasal): bh perel 186, 187 raqal 7-9. Taaye re laatzolom naq tixbʼoqebʼ li naxnaw ruhebʼ re naq teʼwulaq xnimankil li xkamik li Jesus.

QAYUʼAM JOʼ AJ PAABʼANEL

 • Bʼich 96

 • «Chanru natzolmank xraabʼal li Yos ut li naqanawebʼ ru» (15 kʼasal): Taachʼolobʼ li seeraqʼ ut taakʼehebʼ chi tzʼaqonk. Re xkʼutbʼesinkil naq wank rusilal roksinkil li qakʼaʼuxl re rilbʼal chi kutankil li naxye ebʼ li eetalil li wank saʼ li Raatin li Yos, taakʼe xyaabʼasinkil li Santil Hu rikʼin xyaabʼ li son abʼan moko chixjunil ta Li Jehobʼa aʼan li tzʼaqal Yos naq yooqebʼ rilbʼal chi tzʼiibʼanbʼil li naxye saʼ 1 Reyes 18:17-46.

 • Xtzolbʼal li Santil Hu saʼ li chʼuut (30 kʼasal): jy-S tzolom 12.

 • Xjultikankil li xqatzol ut li tqil saʼ li jun chik xamaan (3 kʼasal)

 • Bʼich 52 ut tijok