CHANRU TAAWAJ RILB'AL
Text
Image

KʼAʼUT US XBʼAANUNKIL: Usta nakʼanjelak li reetalil ebʼ li kʼutbʼesink li wank saʼ Xhuhil li qachʼutam, yal jun eetalil re xnawbʼal kʼaru tqaye. Naru nakaaye rikʼin laawaatin. Malaj taatikibʼ li kʼanjel aʼin rikʼin jalan chik li aatin malaj xkʼutbʼal junaq chik li naʼlebʼ li nekeʼwulak chiru saʼ li teep. Wi joʼkan, xbʼeenwa taawil xsaʼ li tasal hu, taabʼir rix li reetalil ebʼ li kʼutbʼesink li wank chi tzʼiibʼanbʼil ut taawil ebʼ li bʼideo chirixebʼ li kʼutbʼesink; tojaʼ naq taakʼoxla ut taatzʼiibʼa junaq aawe joʼ naxye arin.

CHANRU XBʼAANUNKIL:

Ma taawoksi jun rehebʼ li reetalil ebʼ li kʼutbʼesink li wank chi tzʼiibʼanbʼil?

HEEHEʼ

  • Xbʼeenwa taakʼubʼ li kʼaru taaye, naq ak xaakʼe xsahil xchʼool, taaye re kʼaru aj e naq yookat rulaʼaninkil. (Jun eetalil: «Wankin arin xbʼaan naq...».)

  • Naq ak xaabʼaanu li patzʼom, taakʼoxla kʼaru taaye re naq tatruuq rilbʼal jun raqal li Santil Hu, ut naq xaayaabʼasi jun raqal li Santil Hu taakʼoxla kʼaru taaye re naq tatruuq xyeechiʼinkil li tasal hu. (Jun eetalil, re xyaabʼasinkil li Santil Hu, naru nakaaye: «Kʼe reetal chanru naxchʼolobʼ aʼin li Santil Hu».)

INKʼAʼ

  • Sikʼ junaq li naʼlebʼ li wank saʼebʼ li hu La Atalaya malaj li ¡Despertad! li twulaq chaawu ut li teʼwulaq chiru li poyanam saʼ li teep.

  • Kʼoxla rix junaq li patzʼom re naq li poyanam ttzʼaqonq chi xsumenkil, abʼan maakʼe saʼ xutaan. (Jun li eetalil: taawoksi li patzʼom li wank saʼ li perel 2 re li hu La Atalaya ut li ¡Despertad!)

  • Sikʼ jun raqal li Santil Hu ut taayaabʼasi. (Moko aajel ta ru naq taabʼaanu aʼin rikʼin li ¡Despertad!, xbʼaan naq li hu aʼin kʼoxlanbʼil choʼq rehebʼ li moko nekeʼxnaw ta chiʼus chirix li Santil Hu malaj inkʼaʼ nekeʼxpaabʼ li nekeʼxye ebʼ li paabʼal.)

  • Kʼubʼ jun malaj wiibʼ li raqal aatin re xchʼolobʼankil chiru li poyanam chanru ttenqʼaaq wi naril li naʼlebʼ aʼin.

JUN CHIK

  • Kʼubʼ junaq li patzʼom re naq taasume saʼ jun sut chik.

  • Tzʼiibʼa chixjunil li tkʼanjelaq chaawu re xnawbʼal kʼaru taaye naq tatwulaq rulaʼaninkil.