Chixjunilebʼ li naʼbʼej yuwaʼbʼej aj paabʼanel nekeʼraj naq ebʼ li xkokʼal junelik teʼkʼanjelaq chiru li Jehobʼa. Teʼruuq xtenqʼankilebʼ chi xbʼaanunkil aʼin wi nekeʼxkʼe xchʼool chi xkʼutbʼal chiruhebʼ li yaal li wank saʼ li Santil Hu naq toj kachʼinebʼ (Dt 6:7; Pr 22:6). Ma chʼaʼaj xbʼaanunkil aʼin? Chʼaʼaj, naʼajmank naq teʼxkʼe xchʼool, abʼan wank rusilal xbʼaanunkil aʼin (3Jn 4).

Ebʼ li naʼbʼej yuwaʼbʼej naru nekeʼxtzol naabʼal li naʼlebʼ chirix li kixbʼaanu laj Jose ut li xMaria. Aʼanebʼ kʼaynaqebʼ chi xik «rajlal chihabʼ [...] Jerusalen chi xninqʼehinkil li Paswa», usta chʼaʼaj ut naʼajmank li tumin (Lu 2:41SBG). Li jwal wank xwankil chiru laj Jose ut li xMaria aʼan xkawresinkil li xpaabʼal li xjunkabʼal. Saʼebʼ li qakutan, ebʼ li naʼbʼej yuwaʼbʼej teʼruuq ajwiʼ xbʼeresinkil ebʼ li xkokʼal saʼ li chaabʼil bʼe wi nekeʼroksi chiʼus chixjunil re xtzolbʼalebʼ rikʼin li nekeʼxye ut li nekeʼxkʼut (Sl 127:3-5).

NAQ AK XAAWIL LI BʼIDEO KEʼROKSI CHIʼUS CHIXJUNIL, TAASUME EBʼ LI PATZʼOM AʼIN:

  • Naq laj Jon ut li xSharon Schiller xeʼxkʼirisi ebʼ li xkokʼal, chanru keʼxkʼe xbʼeenwa li xkʼanjel li Yos saʼebʼ li xyuʼam?

  • Kʼaʼut ebʼ li naʼbʼej yuwaʼbʼej tento teʼxqʼus ebʼ li xkokʼal joʼ chanru naʼajmank saʼ xyuʼamebʼ li junjunq?

  • Chanru teʼruuq ebʼ li naʼbʼej yuwaʼbʼej xtenqʼankilebʼ li xkokʼal re naq teʼxkuy li aaleek chi inkʼaʼ teʼxkanabʼ li Yos?

  • Saʼ xyanq ebʼ li kʼanjelobʼaal li naxkʼe qe li xmolam li Jehobʼa, bʼar wank nakaawoksi re xtenqʼankilebʼ laakokʼal re naq teʼwanq chiʼus choʼq ramiiw li Yos?

Bʼaanuhomaq naq li xkʼanjel li Jehobʼa jwal wank xwankil choʼq re laajunkabʼal.