Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Xhuhil li qachʼutam  |  Junio 2017

 QAYUʼAM JOʼ AJ PAABʼANEL

Ma kʼojkʼo tzʼaqal aachʼool rikʼin li xyeechiʼom li Jehobʼa?

Ma kʼojkʼo tzʼaqal aachʼool rikʼin li xyeechiʼom li Jehobʼa?

Laj Josue ut laj Salomon keʼxye naq maajun rehebʼ li aatin li kixye chaq li Jehobʼa chirix li xyeechiʼom inkʼaʼ ta kitzʼaqlok ru (Jos 23:14; 1Re 8:56). Li keʼxye ebʼ li wiibʼ chi testiiw aʼin naxkawresi chiʼus xxeʼil li qapaabʼal (2Co 13:1; Tit 1:2).

Re xnawbʼal chanru kitzʼaqlok ru li xyeechiʼom li Jehobʼa saʼ xkutankil laj Josue: ilomaq joʼ junkabʼal li pelikula chirixebʼ laj paabʼanel re najter qʼe kutan Ni una sola palabra ha fallado. Chirix chik aʼan teetzʼil rix ebʼ li patzʼom: 1) Chanru tooruuq xkʼambʼal qe rikʼin li xpaabʼal li xRahab? (Heb 11:31; Snt 2:24-26). 2) Rikʼin li kixkʼul laj Acan, chanru naxkʼut naq ra nekeʼxkʼul li inkʼaʼ nekeʼraj abʼink? 3) Wi ebʼ laj Gabaon kawebʼ ribʼ chi yalok joʼ tenamit, kʼaʼut keʼxbʼalaqʼi laj Josue re xkʼebʼal ribʼebʼ saʼ usilal rikʼinebʼ laj Israel? 4) Naq li oobʼ chi awabʼej re li tenamit Amor keʼxyeechiʼi xkamsinkil ebʼ laj Israel, chanru kitzʼaqlok ru li raatin li Jehobʼa? (Jos 10:5-14). 5) Kʼaru ak xbʼaanu li Jehobʼa re aatenqʼankil saʼ xkʼabʼaʼ naq nakaakʼe xbʼeenwa li Xʼawabʼejilal saʼ laayuʼam? (Mt 6:33).

Xkʼoxlankil li ak xbʼaanu li Jehobʼa, li yook xbʼaanunkil ut li tixbʼaanu, nokooxtenqʼa re naq li qapaabʼal chirix li xyeechiʼom tkawuuq (Ro 8:31, 32).

Ma jwal kaw laapaabʼal joʼ laj Josue?