Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Xhuhil li qachʼutam  |  Junio 2017

 QAYUʼAM JOʼ AJ PAABʼANEL

Qakolaq rix li chaabʼil naʼlebʼ li naxkʼe li Jehobʼa

Qakolaq rix li chaabʼil naʼlebʼ li naxkʼe li Jehobʼa

Li Jehobʼa aʼan li nakʼehok re li chaabʼil naʼlebʼ. Jun li eetalil, kixxaqabʼ naq jun li winq ut jun li ixq nekeʼsumlaak tento naq laqʼloqebʼ toj saʼ xkamikebʼ (Mt 19:4-6, 9). Naxmaajewa chixjunil li tzʼiʼbʼeetalil naʼlebʼ chirix li muxuk ibʼ (1Co 6:9, 10). Ut naxkʼe li naʼlebʼ, li naxchap ribʼ rikʼin li tiqibʼank ut li yiibʼank ibʼ li naxkʼut xjalanilebʼ li xmoos chiru xkʼihalil li poyanam (Dt 22:5; 1Ti 2:9, 10).

Saʼebʼ li qakutan, naabʼalebʼ nekeʼxtzʼeqtaana li naʼlebʼ li naxkʼe li Jehobʼa (Ro 1:18-32). Nekeʼxkanabʼ naq li xnaʼlebʼ li ruuchichʼochʼ ttaqlanq saʼ xbʼeenebʼ joʼ chirix li aqʼej, li yiibʼank ibʼ ut li xbʼaanuhomebʼ. Nekeʼxnima ribʼ chirixebʼ li xtzʼiʼbʼeetalil naʼlebʼ ut nekeʼxwechʼ rixebʼ li inkʼaʼ nekeʼnaʼlebʼak joʼ aʼanebʼ (1Pe 4:3, 4).

Ebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa tento naq inkʼaʼ tooxuwaq chi xkolbʼal li naʼlebʼ li naxkʼe qe li Jehobʼa chirix li xchaabʼilal ru qanaʼlebʼ (Ro 12:9). Chanru tooruuq xbʼaanunkil? Rikʼin xchʼolobʼankil li nawulak chiru li Yos abʼan tqabʼaanu saʼ tuulanil ut maaʼani tqatochʼ xchʼool ut tqayuʼami ajwiʼ li naʼlebʼ joʼ chanru naxye qe. Jun eetalil, naq tqakʼoxla xyiibʼankil ut xtiqibʼankil qibʼ, us naq tqakʼoxla rix ebʼ li patzʼom aʼin: «Xnaʼlebʼ ani yookin xtaqenkil: re li Jehobʼa malaj re li ruuchichʼochʼ? Ma nakʼutunk rikʼin linyiibʼankil ut lintiqibʼankil naq laaʼin aj kʼanjel chiru li Yos?». Malaj naq tqasikʼ kʼaru li naʼlebʼ malaj li pelikula tqil, us xkʼoxlankil, ma twulaq chiru li Jehobʼa, kʼaru li naʼlebʼ tixkanabʼ qe ut ma inkʼaʼ tixchʼina qachʼool li ajsibʼaal u li xqasikʼ (Sl 101:3). Chanru tril li qajunkabʼal malaj jalanebʼ chik li poyanam li yooko rilbʼal? (1Co 10:31-33).

Kʼaʼut aajel ru naq tqakol rix li chaabʼil naʼlebʼ li naxkʼe qe li Yos? Xbʼaan naq li Jesukriist chi seebʼ tixsach ebʼ li tenamit ut chixjunil li maaʼusilal ut kaʼajwiʼ teʼkoleʼq li teʼxkʼe xchʼool chi xpaabʼankil li Yos (Eze 9:4-7; 1Jn 2:15-17). Joʼkan bʼiʼ, kawaq qachʼool chi xkolbʼal rix li xchaqʼalil naʼlebʼ li naxkʼe li Yos re naq teʼxkʼe xloqʼal li Jehobʼa li teʼiloq re xchaabʼilal ru qanaʼlebʼ (1Pe 2:11, 12).

Kʼaru naxye linnaʼlebʼ chirix chanru ninyiibʼ ut nintiqibʼ wiibʼ?

NAQ AK XʼILMANK LI BʼIDEO CHATWANQ CHOʼQ RAMIIW LI JEHOBʼA: JUN LI WINQ UT JUN LI IXQ, TEESUME EBʼ LI PATZʼOM AʼIN:

  • Kʼaʼut tento xpaabʼankil li naʼlebʼ li naxkʼe qe li Jehobʼa?

  • Kʼaʼut tento naq ebʼ li naʼbʼej yuwaʼbʼej teʼxkʼut chiruhebʼ li ralal xkʼajol, chalen saʼ xkachʼinalebʼ, li naʼlebʼ li naxkʼe li Yos?

  • Chanru teʼruuq ebʼ li saaj ut ebʼ li cheek xtenqʼankilebʼ li poyanam chi xtawbʼal rusilal li Yos?