Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Jun li hermaan naxkʼe xhoonal chi xtzolbʼal li Santil Hu ut xkʼoxlankil rix.

XHUHIL LI QACH’UTAM Junio 2017

Reetalil ebʼ li kʼutbʼesink

Chanru tqakʼut li hu Laajunkabʼal naru naxtaw li sahil chʼoolejil ut li yaal chirix li yuʼam kʼebʼil qe. Taa­woksi ebʼ li kʼutbʼesink re naq taatzʼiibʼa laawe.

XCHAQʼALIL RU LI RAATIN LI YOS

Li raatin li Jehobʼa natzʼaqlok ru chi tzʼaqal re ru

Chixjunil li kixye chaq laj Jeremias chirix chanru t-echanimanq li tenamit Babilonia ut chanru tkanaaq chi maakʼaʼ chik xsaʼ kitzʼaqlok ru chi tzʼaqal re ru.

QAYUʼAM JOʼ AJ PAABʼANEL

Ma kʼojkʼo tzʼaqal aachʼool rikʼin li xyeechiʼom li Jehobʼa?

Laj Josue kixye naq maajun rehebʼ li aatin chirix li xyeechiʼom li Jehobʼa inkʼaʼ ta xtzʼaqlok ru. Chanru tqakawresi li qapaabʼal chirix li xyeechiʼom li Yos?

XCHAQʼALIL RU LI RAATIN LI YOS

Wi naqanaw oybʼenink, aʼan tooxtenqʼa chi xkuybʼal

Kʼaru kitenqʼank re laj Jeremias chi xkuybʼal usta jwal ra yook chaq xkʼulbʼal? Chanru tqakʼubʼ qibʼ choʼq rehebʼ li chʼaʼajkilal li teʼchalq saʼ junaq kutan?

XCHAQʼALIL RU LI RAATIN LI YOS

Laj Ezequiel kʼajoʼ kiwulak chiru xpuktesinkil li raatin li Yos

Saʼ jun li moy u, li Jehobʼa kixkʼe jun li bʼotbʼilhu re laj Ezequiel re naq tixwaʼ. Kʼaru xyaalalil naq laj Ezequiel kixwaʼ li bʼotbʼilhu?

QAYUʼAM JOʼ AJ PAABʼANEL

Taw xsahil aachʼool chi xpuktesinkil li chaabʼil esilal

Wank sut, chʼaʼaj xpuktesinkil li chaabʼil esilal, abʼan li Yos naraj naq tookʼanjelaq chiru chi sa saʼ qachʼool. Chanru toopuktesinq chi sa saʼ qachʼool?

XCHAQʼALIL RU LI RAATIN LI YOS

Ma taakʼul li eetalil re naq tatkoleʼq?

Naq kisachmank chaq li tenamit Jerusalen aʼan li xbʼeen sut naq kitzʼaqlok ru li xmoy u laj Ezequiel. Chanru natzʼaqlok ru saʼebʼ li qakutan?

QAYUʼAM JOʼ AJ PAABʼANEL

Qakolaq rix li chaabʼil naʼlebʼ li naxkʼe li Jehobʼa

Tento naq inkʼaʼ tooxuwaq chi xkolbʼal li naʼlebʼ li naxkʼe qe li Jehobʼa chirix li xchaabʼilal ru qanaʼlebʼ. Chanru tooruuq xbʼaanunkil? Kʼaʼut wank xwankil?