Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Yookebʼ chi puktesink chirekabʼlal saʼ Italia.

XHUHIL LI QACH’UTAM Julio 2017

Reetalil ebʼ li kʼutbʼesink

Chanru tqakʼut li tratado ut jun li yaal chirix li rahilal. Taa­woksi ebʼ li kʼutbʼesink re naq taatzʼiibʼa laawe.

XCHAQʼALIL RU LI RAATIN LI YOS

Ma qʼun laachʼool?

Chanru nakʼanjelak li qachʼool rikʼin li naqaj xbʼaanunkil chirix li ajsibʼaal u ut li tiqibʼank ibʼ. Kʼaru naraj xyeebʼal ma qʼun laachʼool?

XCHAQʼALIL RU LI RAATIN LI YOS

Ma nakaabʼaanu li nakaaye?

Kʼaru naqatzol chirix li awabʼej Sedequias chirix li chʼaʼajkilal li nachalk saʼ xbʼeen junaq li poyanam naq naxqʼet li raatin?

XCHAQʼALIL RU LI RAATIN LI YOS

Naq li Jehobʼa nakuyuk maak, narisi saʼ xchʼool

Naq li Jehobʼa kikuyuk maak, anihebʼ naxjultika li Santil Hu? Kʼaʼut naxkʼojobʼ qachʼool naq li Jehobʼa kixkuy xmaak laj David, laj Manases ut laj Pedro?

QAYUʼAM JOʼ AJ PAABʼANEL

Ma ak xaakuy aamaak?

Wank sut, maare nachʼaʼajkoʼk chiqu xkuybʼal qamaak usta li Jehobʼa ak xkuy qamaak. Kʼaru truuq qatenqʼankil?

XCHAQʼALIL RU LI RAATIN LI YOS

Li wank xkʼulubʼ tkʼemanq re li awabʼejilal

Chanru kitzʼaqlok chirix li Jesus li kixye chaq laj Ezequiel chirix li awabʼej li wank xkʼulubʼ? Kʼaru naxkʼut chiqu aʼin chirix li Jehobʼa?

QAYUʼAM JOʼ AJ PAABʼANEL

Qakʼutaq xchaabʼilal qanaʼlebʼ naq toopuktesinq chirekabʼlal

Naq yooqo chi puktesink chirekabʼlal, ebʼ laj echal ochoch tooʼeʼril malaj tooʼeʼrabʼi abʼan inkʼaʼ tqakʼe reetal. Chanru tqakʼutbʼesi xchaabʼilal qanaʼlebʼ?

XCHAQʼALIL RU LI RAATIN LI YOS

Li kixye chaq li Santil Hu chirix li tenamit Tiro naxkawresi qapaabʼal rikʼin li Raatin li Jehobʼa

Li kixye chaq li Santil Hu saʼ li hu Ezequiel chirix li xsachik li tenamit Tiro kitzʼaqlok ru chi tzʼaqal re ru.