KʼAʼUT US XBʼAANUNKIL. Wi li xkʼaʼuxl jun li poyanam chanchan li haʼ li wank toj saʼ xchamal, ebʼ li patzʼom nekeʼtenqʼank chi wulak toj aran ut risinkil chaq (Pr 20:5). Ebʼ li patzʼom li kʼoxlanbʼilebʼ chiʼus nekeʼxbʼaanu naq li nekeʼabʼink qe teʼoq chi tzʼaqonk saʼ li seeraqʼ. Joʼkan ajwiʼ, saʼ xkʼabʼaʼ aʼin, tqanaw li wank saʼ li xchʼool. Li Jesus kiroksi chiʼus ebʼ li patzʼom. Chanru tooruuq xkʼambʼal qe rikʼin?

CHANRU XBʼAANUNKIL:

  • Taabʼaanu ebʼ li patzʼom re xnawbʼal kʼaru naxkʼoxla junaq li poyanam. Li Jesus kixbʼaanu wiibʼ oxibʼ li patzʼom li kitenqʼank re chi xnawbʼal kʼaru nekeʼxkʼoxla ebʼ li xtzolom (Mt 16:13-16; be-S perel 238 raqal 3-5). Kʼaru ebʼ li patzʼom tatruuq xbʼaanunkil re xnawbʼal kʼaru naxkʼoxla junaq li poyanam?

  • Taabʼaanu ebʼ li patzʼom li natenqʼank re xtawbʼal ru junaq li naʼlebʼ. Re naq laj Pedro tixtikobʼresi li xkʼaʼuxl, li Jesus kiroksi wiibʼ oxibʼ li patzʼom ut wiibʼ oxibʼ chik li naʼlebʼ li kitenqʼank re laj Pedro chi naʼlebʼak chiʼus (Mt 17:24-26). Bʼar wank ebʼ li patzʼom li natenqʼank re xtawbʼal ru junaq li naʼlebʼ tatruuq xbʼaanunkil re xtenqʼankil junaq li poyanam?

  • Taawaklesi xchʼool naq tsumenq. Li Jesus kixwaklesi xchʼool jun laj Tzʼiibʼ «naq kisumeek chi chaabʼil» (Mr 12:34). Kʼaru tatruuq xyeebʼal re junaq li poyanam naq naxsume junaq li patzʼom?

NAQ AK XʼILMANK LI XBʼEEN TASAL LI BʼIDEO MIQAKANABʼ XBʼAANUNKIL LI KʼANJEL LI KIXTIKIBʼ CHAQ LI KRIIST: KʼUTUK, TAASUME EBʼ LI PATZʼOM:

  • Usta tzʼaqal re ru li naʼlebʼ li kiroksi laj kʼutunel, kʼaʼut moko us ta chanru nakʼutuk?

  • Kʼaʼut moko kaʼaj tawiʼ tqachʼolobʼ ebʼ li naʼlebʼ?

TAAWIL LI XKABʼ TASAL LI BʼIDEO UT TAASUME EBʼ LI PATZʼOM:

  • Kʼaʼut naqaye naq li qech aj paabʼanel kiroksi chiʼus ebʼ li patzʼom?

  • Kʼaru chik ebʼ li naʼlebʼ re kʼutuk li kiroksi li qech aj paabʼanel tooruuq xkʼambʼal qe?

Chanru nakʼanjelak li qakʼutum chiruhebʼ li junchʼol? (Lu 24:32).