Li «chaabʼil chihabʼ» li nachalk rikʼin li Jehobʼa moko joʼ ta li chihabʼ li naqanaw ru anaqwan

61:1, 2

  • Aʼan li hoonal li naxkʼe li Jehobʼa rehebʼ li poyanam li tuulanebʼ xchʼool re naq teʼruuq xkʼulubʼankil li esil chirix li kolbʼa ibʼ.

  • Saʼ li xbʼeen siʼeent chihabʼ, li «chaabʼil chihabʼ» kitiklaak naq li Jesus kixtikibʼ li xkʼanjel, saʼ li chihabʼ 29, ut kiraqeʼk saʼ «xkutankil li eeqajunk» re li Jehobʼa, naq kisachmank li tenamit Jerusalen saʼ li chihabʼ 70.

  • Saʼebʼ li qakutan, li chihabʼ aʼin kitiklaak naq kixaqabʼaak li Jesus saʼ choxa joʼ awabʼej saʼ li chihabʼ 1914 ut traqeʼq saʼ li nimla rahilal.

Li Jehobʼa narosobʼtesi li xtenamit rikʼinebʼ li «xcheʼel li tiikilal»

61:3, 4

  • Ebʼ li cheʼ li jwal najt xteramebʼ saʼ xbʼeen li Ruuchichʼochʼ nekeʼkʼiik saʼ komonil toj reetal nakʼicheʼoʼk, ut chi joʼkan nekeʼxtenqʼa ribʼ.

  • Ebʼ li xxeʼ li ninqla cheʼ aʼin nekeʼxkʼaama ribʼ ut aʼin natenqʼank rehebʼ re xkuybʼal li kaqsut-iqʼ.

  • Ebʼ li cheʼ li jwal najt xteram nekeʼxkʼe xmu ebʼ li cheʼ li toj akʼebʼ, ut ebʼ li xxaq li nekeʼtʼaneʼk, naxʼabʼoni li chʼochʼ.

Saʼ chixjunil li Ruuchichʼochʼ, ebʼ li wankebʼ saʼ li junjunq chi chʼuut nekeʼxtaw rusilal li xtenqʼankil ut li xkolbʼalebʼ li nekeʼxkʼul saʼ ruqʼebʼ li «xcheʼel li tiikilal», malaj, li yulbʼilebʼ ru rikʼin santil musiqʼej li toj wankebʼ saʼ Ruuchichʼochʼ.