Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Xhuhil li qachʼutam  |  Febrero 2016

 XCHAQʼALIL RU LI RAATIN LI YOS | NEHEMIAS 5-8

Laj Nehemias joʼ cheekel winq kixbʼaanu chiʼus li xkʼanjel

Laj Nehemias joʼ cheekel winq kixbʼaanu chiʼus li xkʼanjel

Tisri 455 t.m.n.c.1

8:1-18

  1. Saʼ li kutan aʼin, maare laj Nehemias kixye re li tenamit naq teʼxchʼutubʼ ribʼ re xloqʼoninkil li Yos.

  2. Chixjunilebʼ saʼebʼ chaq xchʼool.

  3. Li nekeʼjolomink re li junkabʼal keʼxchʼutubʼ ribʼ re xyaabʼasinkil li Chaqʼrabʼ ut rilbʼal chanru teʼxyuʼami chiʼus.

  4. Keʼxkʼubʼ ribʼ re xbʼaanunkil li ninqʼe chirix ebʼ li Muhebʼaal chi sa saʼ xchʼoolebʼ.