Kʼoxla naq wankat Galilea, saʼ xkutankil li Jesus. Xkohat Jerusalen chi xnimankil li ninqʼe chirix xmolkʼankil ru li awimq. Yalaq bʼar chalenaqebʼ laawech aj paabʼanel ut li tenamit nujenaq chi poyanam. Anaqwan nakaawaj xyeechiʼinkil jun li mayej re li Jehobʼa. Joʼkan naq, nakatxik saʼ rochoch li Yos, nakaakʼam jun li chibʼaat ut chi raasa nakatnumeʼk saʼ xyanq li kʼiila tenamit. Naq nakatwulak, chi moko jun li kuux naru naʼok saʼ rochoch li Yos; naabʼalebʼ nekeʼraj ajwiʼ xyeechiʼinkil li xmayej. Tojaʼ naq xwulak laahoonal re xqʼaxtesinkil laachibʼaat rehebʼ laj tij. Abʼan, ok aawe xkʼebʼal, naq najultikoʼk aawe naq jun laawech aj paabʼanel chʼiʼchʼiʼ re aawikʼin ut wank tana saʼ xyanqebʼ li poyanam malaj saʼ jun rehebʼ li naʼaj aʼin. Li Jesus kixye li tento raj taabʼaanu (yaabʼasi Mateo 5:24). Kʼaru raj tento taabʼaanu laaʼat ut li hermaan li chʼiʼchʼiʼ re aawikʼin re naq teeyuʼami li kixye li Jesus ut teesikʼ li tuqtuukilal? Juchʼ bʼar wank tzʼaqal xsumenkil li patzʼom saʼ li junjunq chi kaaxukuut.

LI TENTO RAJ TAABʼAANU LAAʼAT

  • Tat-aatinaq rikʼin li hermaan wi nakaakʼoxla naq wank xyaalal naq xchʼiʼchʼiʼoʼk aawikʼin.

  • Taayal xqʼunbʼesinkil xbʼaan naq inkʼaʼ xtaw ru li xkʼulmank wi nakaakʼoxla naq aʼan saʼ junpaat napoʼk malaj aʼan ajwiʼ wank re.

  • Taakʼe aachʼool chi rabʼinkil naq t-aatinaq ut, usta inkʼaʼ nakaataw ru chixjunil ut maajunwa xaawaj xtochʼbʼal xchʼool, taapatzʼ xkuybʼal aamaak chiru chi anchal laachʼool.

LI TENTO RAJ TIXBʼAANU LI HERMAAN

  • Tixseeraqʼi rehebʼ li junchʼol chi hermaan li xaabʼaanu re, re naq teʼokenq chirix.

  • Trisi chi xkutankil li xkʼulmank, tixye aawe chanru xatmaakobʼk chiru ut tixmin aawu re naq taakʼulubʼa laamaak.

  • Troxloqʼi naq xaakubʼsi aawibʼ chiru ut xaakawresi laachʼool re naq tatruuq chi aatinak rikʼin, ut tixkuy aamaak chi anchal xchʼool.

Usta saʼebʼ li qakutan inkʼaʼ nokoomayejak chiru li Yos, chanru kixjuntaqʼeeta li Jesus li wank saʼ tuqtuukilal rikʼinebʼ li hermaan rikʼin xloqʼoninkil li Yos joʼ naraj aʼan?