KʼAʼUT AAJEL RU XBʼAANUNKIL?

  • Wi maakʼaʼ qapaabʼal inkʼaʼ tooruuq xsahobʼresinkil xchʼool li Yos (Heb 11:6).

  • Li qapaabʼal chirix li xyeechiʼom li Yos nokooxtenqʼa chi xkuybʼal ebʼ li aaleek (1Pe 1:6, 7).

  • Li kubʼenaq xpaabʼal naru natʼaneʼk saʼ li maak (Heb 3:12, 13).

CHANRU XBʼAANUNKIL?

Chanru tinruuq xkawresinkil linpaabʼal ut li re linjunkabʼal?

IL LI BʼIDEO QASIKʼAQ EBʼ LI NAʼLEBʼ LI TOOXTENQʼA CHI WANK CHIXKʼATQ LI JEHOBʼA: LI PAABʼAL UT SUME EBʼ LI PATZʼOM:

  • Kʼaru naraj xyeebʼal li «tzʼaqal paabʼank»? (1Ti 1:5).

  • Kʼaru ebʼ li yiibʼru aj naʼlebʼ tqaqʼax re xkawresinkil qapaabʼal?

  • Kʼaʼut naʼajmank naq kawaq li qapaabʼal saʼ li nimla rahilal? (Heb 10:39).