Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

LAJ KʼAAKʼALEHOM (KʼUBʼANBʼIL RE TZOLOK) Junio 2018

Saʼ li hu aʼin wank ebʼ li tzolom li ttzʼilmanq chalen 6 re Agosto toj saʼ 2 re Septiembre 2018.

«Linʼawabʼejihom maawaʼ re li ruuchichʼochʼ aʼin»

Joʼ chanru kinaʼlebʼak li Jesus chirix li xʼawabʼejilal li winq ut li xbʼaanuhom, chanru nakʼanjelak aʼin chiqu anaqwan?

Choowanq saʼ junajil joʼ wank li Jehobʼa ut li Jesus

Kʼaru tooruuq xbʼaanunkil re xkawresinkil li junajil saʼ xyanqebʼ laj kʼanjel chiru li Yos?

Kiruuk raj xtawbʼal rusilal li Yos

Li kixkʼul chaq laj Rehoboam, awabʼej re Juda, naru nokooxtenqʼa xnawbʼal kʼaru naxpatzʼ qe li Yos.

Qoksihaq li chaqʼrabʼ ut li naʼlebʼ li naxkʼe li Yos re xtzolbʼal li qachʼool ut li qakʼaʼuxl

Li Yos naxkʼe qe li qachʼool ut li qakʼaʼuxl, abʼan tento naq chʼolchʼooq chiqu naq tooxkʼam saʼ li chaabʼil bʼe.

Chilemtzʼunq qasaqenkil re xkʼebʼal xloqʼal li Jehobʼa

Moko kaʼaj tawiʼ tqapuktesi resil li Xʼawabʼejilal li Yos.

RESIL LI XYUʼAM

Xintaw xkʼojobʼankil linchʼool saʼ li hoonal li qʼaxal kaw

Laj Edward kixkʼul li chʼaʼajkilal saʼ xjunkabʼal, xikʼ kiʼileʼk xbʼaan li xpaabʼal, kirekʼa naq maakʼaʼ naʼok wiʼ ut kirahoʼk xchʼool.

Li xwankil li sahil chʼoolejil

Wank rusilal naq nakʼemank li sahil chʼoolejil usta nabʼaanumank yal rikʼin wiibʼ oxibʼ li aatin.

Ma jultik aawe?

Ma naru nakaasume ebʼ li patzʼom aʼin li xtawmank saʼebʼ li hu li tojeʼ xeʼelk Laj Kʼaakʼalehom?