Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Ebʼ li bʼideo chirix xhuhil li Santil Hu

Saʼ li junjunq chi tasal hu naxye li naʼajmank xnawbʼal.

Li naʼlebʼ chirix li hu Esdras

Li Jehobʼa naxbʼaanu li naxye: kirisi li xtenamit chi preexil aran Babilonia ut kixwaklesi wiʼ chik li tzʼaqal paabʼal aran Jerusalen.

Li naʼlebʼ chirix li hu Nehemias

Saʼ li hu Nehemias wank chaabʼil naʼlebʼ choʼq rehebʼ li xmoos li Yos saʼebʼ li qakutan.

Li naʼlebʼ chirix li hu Ester

Li rahilal li kikʼulmank saʼ xkutankil li xʼEster tixkawresi laapaabʼal chi rilbʼal naq li Jehobʼa naxnaw xkolbʼal li xtenamit saʼebʼ li qakutan.

Li naʼlebʼ chirix li hu Job

Ebʼ li nekeʼrahok re li Jehobʼa teʼyaleʼq rix. Li kixkʼul laj Job naxkʼut naq tooruuq chi wank saʼ tiikilal chiru li Yos ut xkolbʼal li xkʼulubʼ chi awabʼejink.

Li naʼlebʼ chirix li hu Salmos

Li hu Salmos naxkʼe xloqʼal li Xʼawabʼejilal li Jehobʼa, naxtenqʼa ut naxkʼojobʼ xchʼool ebʼ li nekeʼrahok re, ut naxkʼut chanru troksi li Xʼawabʼejilal re xchʼinaʼusinkil li Ruuchichʼochʼ.

Li naʼlebʼ chirix li hu Proverbios

Sikʼ li naʼlebʼ li naxkʼe qe li Yos li tooxtenqʼa saʼ chixjunil li qayuʼam: joʼ chirix li yakok joʼ ajwiʼ chirix li qajunkabʼal.

Li naʼlebʼ chirix li hu Eclesiastes

Li hu Eclesiastes naxkʼut li naʼlebʼ li wank tzʼaqal xwankil saʼ li qayuʼam ut naxjal rikʼin li naxtzʼeqtaana li xnaʼlebʼ li Yos.

Li naʼlebʼ chirix li hu El Cantar de los Cantares

Kʼaʼut naq li xrahom li xSulamita ut laj kʼaakʼalenel chanchan «li xam li nachalk rikʼin li Yos»?

Li naʼlebʼ chirix li hu Isaias

Li esil li naxkʼe li tasal hu Isaias paabʼajel ut naxkawresi li qapaabʼal chirix li Jehobʼa naq junelik natzʼaqlok ru li xyeechiʼom ut naxkolebʼ li nekeʼkʼanjelak chiru.

Li naʼlebʼ chirix li hu Jeremias

Laj Jeremias kixbʼaanu chi tzʼaqal re ru li xkʼanjel usta kixkʼul ebʼ li chʼaʼajkilal. Kʼoxla chanru naq aʼin naxtenqʼahebʼ laj paabʼanel saʼebʼ li qakutan.

Li naʼlebʼ chirix li hu Lamentaciones

Laj Jeremias kixtzʼiibʼa li hu aʼin, naxye chirix li rahilal naq kisacheʼk Jerusalen, naxkʼut naq li yoʼtʼik chʼoolej naxkʼam chaq li ruxtaan li Yos.

Li naʼlebʼ chirix li hu Ezequiel

Laj Ezequiel kixkubʼsi xwankil ut kaw xchʼool naq kixbʼaanu yalaq kʼaru kʼanjel kʼebʼil re xbʼaan li Yos, usta chʼaʼajkaq. Li reetalil nokooxtenqʼa anaqwan.

Li naʼlebʼ chirix li hu Daniel

Laj Daniel ut ebʼ li ramiiw inkʼaʼ keʼxtzʼeqtaana li Jehobʼa naq keʼyaleʼk rix li xpaabʼal. Li eetalil li keʼxkʼe ut xtzʼaqlojik li propesiiy nokooxtenqʼa saʼ rosoʼjikebʼ li kutan.

Li naʼlebʼ chirix li hu Oseas

Saʼ li propesiiy re Oseas wank chaabʼil naʼlebʼ chirix li ruxtaan li Yos choʼq rehebʼ laj maak li nekeʼxyotʼ xchʼool ut chirix li loqʼonink li naxkʼulubʼa.

Li naʼlebʼ chirix li hu Joel

Laj Joel kixye chaq naq nachʼ wank xkutankil li Jehobʼa ut kixye ajwiʼ kʼaru tooxtenqʼa re naq tookoleʼq. Li xpropesiiy wank tzʼaqal xwankil saʼebʼ li qakutan.

Li naʼlebʼ chirix li hu Amos

Li Jehobʼa kiroksi li winq aʼin li kubʼenaq xwankil re xbʼaanunkil jun li nimla kʼanjel. Kʼaru li chaabʼil naʼlebʼ naqatzol chirix laj Amos?

Li naʼlebʼ chirix li hu Abdias

Aʼin li hu li jwal kachʼin chiruhebʼ li keʼtzʼiibʼamank chaq saʼ Hebreo. Naxkʼe qoybʼenihom ut naxye naq kaʼajwiʼ li Jehobʼa wank xkʼulubʼ chi awabʼejink.

Li naʼleb’ chirix li hu Jonas

Li propeet naxkʼulubʼa li xqʼusbʼal ut naxbʼaanu li xkʼanjel, naxtzol jun chaabʼil naʼlebʼ rikʼin li Yos chirix li tzʼaqal rahok ut li toqʼobʼank u. Li kixkʼul saʼ li xyuʼam twulaq saʼ laachʼool.

Li naʼlebʼ chirix li hu Miqueas

Li propesiiy aʼin li chalenaq rikʼin li Yos naru naxkawresi li qapaabʼal naq chixjunil li naxpatzʼ qe li Jehobʼa chaabʼil ut moko chʼaʼaj ta xbʼaanunkil.

Li naʼlebʼ chirix li hu Nahum

Li xpropesiiy laj Nahum naxkawresi qachʼool naq li raatin li Jehobʼa junelik natzʼaqlok ru ut naxkʼojobʼebʼ xchʼool li nekeʼxsikʼ li tuqtuukilal ut li kolbʼa ibʼ li tixkʼam chaq li Xʼawabʼejilal.

Li naʼlebʼ chirix li hu Habacuc

Chʼolchʼo chiqu naq li Jehobʼa naxnaw bʼar wank tzʼaqal li hoonal re xkolbʼal li xtenamit ut chanru tixbʼaanu re naq us t-elq.

Li naʼlebʼ chirix li hu Sofonias

Kʼaʼut naq moko us ta naq tqakʼoxla naq li xkutankil li Jehobʼa maajunwa tkʼulunq?

Li naʼlebʼ chirix li hu Ageo

Li propesiiy aʼin naxchʼolobʼ naq aajel ru xsikʼbʼal xbʼeenwa li xkʼanjel li Jehobʼa ut inkʼaʼ li naqaj.

Li naʼlebʼ chirix li hu Zacarias

Li Yos kiroksi chaq ebʼ li propesiiy ut ebʼ li moy u re xkawresinkil xchʼool ebʼ li xmoos. Anaqwan, ebʼ li propesiiy aʼin nekeʼxkʼut chiqu naq li Jehobʼa yook qatenqʼankil.

Li naʼlebʼ chirix li hu Malaquias

Li propesiiy aʼin naxye naq li xnaʼlebʼ li Yos maajunwa najalaak ut aʼan Xyosil li rahok ut li uxtaanank u. Naxkʼe ajwiʼ qanaʼlebʼ choʼq rehebʼ li qakutan.

Li naʼlebʼ chirix li hu Mateo

Taataw xsahil aachʼool naq taatzol wiibʼ oxibʼ li naʼlebʼ chirix li hu Mateo, li xbʼeen tasal hu li nawbʼil ru joʼ Chaabʼil esil.

Li naʼlebʼ chirix li hu Marcos

Li hu Marcos aʼan li jwal kachʼin chiru li kaahibʼ chi evangelio ut naʼaatinak bʼayaq chirix li tixbʼaanu li Jesukriist joʼ Awabʼej saʼ li Xʼawabʼejilal li Yos.

Li naʼlebʼ chirix li hu Lucas

Kʼaru li naʼlebʼ nayeemank kaʼajwiʼ saʼ li hu Lucas?

Li naʼlebʼ chirix li hu Juan

Li hu Juan naxkʼutbʼesi li xrahom li Jesus chirixebʼ li poyanam, li reetalil chirix li kubʼsink ibʼ ut li xkʼanjel joʼ li Sikʼbʼil Ru, li t-awabʼejinq saʼ Xʼawabʼejilal li Yos.