Muizes promete Faraó ma el ka ta baba na el otu bês. Má antis di el sai, el fla Faraó: ‘Óras ki da meia-noti, tudu primeru fidju ki nase na Ijitu, désdi fidjus di skravu ti fidju di Faraó ta móre.’

Jeová fla israelitas pa faze un kumida spesial. El fla: ‘Nhos mata un ovelha ô un kabritu di un anu, i nhos poi se sangi na aru di nhos pórta. Nhos asa karni i nhos kume-l ku pon sen fermentu. Nhos fika tudu bistidu, ku nhos sapatu na pé, prontu pa sai. Na kel noti li, N ta liberta nhos.’ Bu ta konsigi imajina modi ki israelitas fika kontenti?

Na kel noti, anju di Jeová bai na tudu kaza na Ijitu. Na kes kaza ki ka tinha sangi na aru di pórta, kes primeru fidju móre. Má kel anju ka txiga na kes kaza ki staba markadu ku sangi. Móre un fidju na tudu famílias di Ijitu, riku ku póbri tudu djuntu. Má ninhun fidju di israelitas ka móre.

Ti fidju di Faraó móre. Faraó ka aguenta más. Lógu el fla Muizes ku Aron: ‘Nhos sai di li. Nhos bai adora nhos Deus. Nhos panha nhos animal nhos sai!’

Na un noti di lua xeia, israelitas sai di Ijitu. Es staba organizadu pa família  i tribu. Staba 600 mil ómi israelitas djuntu ku un monti mudjer ku mininu. Bai otus algen djuntu ku es, pa es pode adoraba Jeová tanbê. Ti ki enfin israelitas staba livri!

Pa es lenbra modi ki Jeová salvaba es, tudu anu es ta fazeba kel mésmu kumida spesial. Es ta txomaba el di Páskua.

‘É pamodi kel-li própi ki N dexa-u bibu: pa N pode mostra-u nha puder i pa papiadu di nha nómi na mundu interu.’ — Romanos 9:17