Muizes ku Aron leba Faraó un mensaji di Deus: ‘Si bu ka dexa nha povu sai, N ta manda móskas grandi pa téra di Ijitu.’ Sima Faraó ka dexa povu sai, ben un monti móska grandi ki toma kónta di kaza di gentis di Ijitu, riku ku póbri, tudu djuntu. Tudu téra di Ijitu fika xeiu di móska. Má na téra di Gózen, undi ki israelitas ta moraba, ka bai ninhun móska. Na kes três primeru praga israelitas sufri djuntu ku gentis di Ijitu. Má di kuartu praga pa frenti éra diferenti, pamodi sô gentis di Ijitu ki sufri. Faraó fla Muizes: ‘Pidi Jeová pa kaba ku kes móska li i israelitas ta bai.’ Má, kantu Jeová kaba ku kes móska, Faraó muda di ideia. Ti inda Faraó ka prendeba lison ki Jeová krê daba el.

Jeová fla: ‘Si Faraó ka dexa nha povu bai, animal di gentis di Ijitu ta fika duenti i ta móre.’ Na kel otu dia, kes animal kumesa ta móre. Má kes animal di israelitas ka móre. Simé Faraó kontínua temozu i el ka dexa israelitas bai.

Nton, Jeová torna manda Muizes pa bai na Faraó. Di es bês el manda-l bota sinza pa altura. Sinza bira puera, spadja pa tudu kau i toma kónta di gentis di Ijitu. Kes sinza kria frida na korpu di tudu algen di Ijitu i tanbê na ses animal. Kes frida ta dueba txeu. Má simé, Faraó ka dexa israelitas bai ses kaminhu.

 Jeová manda Muizes otu bês pa Faraó ku kel mensaji li: ‘Inda bu ka sta ta dexa nha povu bai ses kaminhu? Manhan ta ben granizu pa tudu téra di Ijitu.’ Na kel otu dia, Jeová manda strubada ku raiu na séu djuntu ku granizu ô txuba ku jélu. Kel-la foi piór tenporal ki gentis di Ijitu odja. Tudu pé di arvis i lugaris di plantason fika distruídu, má nada ka kontise na téra di Gózen. Faraó fla Muizes: ‘Pidi Jeová pa para kel tenporal li! Dipôs N ta dexa nhos bai.’ Má sin ki txuba di granizu para, Faraó muda di ideia otu bês.

Dipôs Muizes fla: ‘Gósi é kafanhotu ki ta ben kume tudu planta ki resta di tenporal.’ Milhons di kafanhotu kume tudu kuza ki resta di plantason i arvis. Faraó fla Muizes: ‘Pidi Jeová pa tra kes kafanhotu di li.’ Mésmu dipôs ki Jeová tra kes kafanhotu Faraó kontínua temozu.

Jeová fla Muizes: ‘Labanta mô pa séu.’ Kel óra séu bira sukuru. Duránti três dia gentis di Ijitu ka konsigi odja nada nen ningen. Sô israelitas ki tinha lus na ses kaza.

Faraó fla Muizes: ‘Bu pode bai bo ku bus genti. Má nhos animal ta fika li.’ Muizes fla: ‘Nu meste leba nos animal pa nu pode oferese-s pa nos Deus.’ Faraó fika rei di xatiadu i el fla uma altu: ‘Sai di nha frenti! Si N odja-u otu bês bu ka ta fika bibu.’

‘Nhos ta torna ben odja diferénsa entri un algen justu i un algen mau, entri ken ki ta sirbi Deus i ken ki ka ta sirbi-l.’ — Malaquias 3:18