Bai pa asuntu

Bai pa sugundu menu

Bai pa lista di asuntu

Tistimunhas di Jeová

Kabuverdianu

Kuzê ki bu pode prende ku stórias di Bíblia

 LISON 18

Un pé di spinhu ki pega lumi

Un pé di spinhu ki pega lumi

Muizes vive 40 anu na téra di Midian. El kaza i el ten fidjus. Un dia el staba ta kuida di se ovelhas pértu di Monti Sinai i el odja un kuza stranhu. Un pé di spinhu ta pega lumi, má el ka staba ta kema! Kantu ki Muizes txiga más pértu pa odja kuzê ki sta kontiseba, el obi un vós ta sai di meiu di kel pé di spinhu ta fla: ‘Muizes! Fika undi bu sta, ka bu txiga más pértu. Tra sandália pamodi bu sta ta poi pé na un téra sagradu.’ Éra Jeová ki sta ta papiaba ku el através di un anju.

Muizes fika ku medu, nton el tapa róstu. Kel vós fla-l: ‘N sta ta odja sufrimentu di israelitas. N ta tra-s di Ijitu i N ta leba-s pa un bon téra. É bo ki ta bai tra nha povu di Ijitu.’ Bu ka ta atxa ma Muizes fika spantadu?

Muizes pergunta: ‘Kuzê ki N debe fla óras ki es pergunta-m ken ki manda-m?’ Deus responde-l: ‘Fla-s ma é Jeová, kel Deus di Abraon, Deus di Izaki i Deus di Jakó ki manda-u bai djuda-s.’ Dipôs Muizes fla: ‘I si povu ka obi ku mi?’ Nton, Jeová da Muizes un próva ma El ta djudaba el. El fla Muizes pa bota se pô na txon. Kel pô bira un kóbra! Kantu ki Muizes pega kel kóbra na rabu, el bira pô otu bês. Jeová fla-l: ‘Óras ki bu faze es milagri, ta prova ma é mi ki manda-u’.

Muizes fla: ‘Ami N ka ta pâpia dretu’. Jeová promete-l: ‘N ta fla-u kuzê ki é pa bu fla i N ta manda Aron, bu irmon, pa djuda-u’. Kantu el ntende ma Jeová ta bai djudaba el, el panha se mudjer ku se fidjus i es volta pa Ijitu.

‘Ka nhos fika preokupadu ku kuzê ki nhos ta fla ô modi ki nhos ta fla, pamodi na kel óra nhos ta dadu kuzê ki nhos ta fla.’ — Mateus 10:19