Juzé éra un di kes fidju más pikinoti di Jakó. Se irmons más grandi odja ma ses pai gostaba di Juzé más txeu di ki es. Modi ki bu ta atxa ma es xinti ku kel-la? Es fika ku invéja di Juzé i ku raiba di el. Un dia, Juzé sunha ku uns kuza stranhu i el konta se irmons. Es pensa ma kel sonhu ta siginifikaba ma un dia es ta poba duedju na txon frenti di Juzé. Nton, es fika ku más raiba di el!

Un dia, irmons di Juzé staba ta kuida di ovelhas pértu di sidadi di Sikén. Jakó manda Juzé pa bai djobe modi ki es staba. Di lonji es odja Juzé ta ben i es fla kunpanheru: ‘Odja kel sunhador la ta ben. Nu mata-l!’ Es pega-l i es bota-l déntu di un braku fundu na txon. Má Judá, ki éra un di ses irmon fla: ‘Ka nhos mata-l! Nu bende-l pa el bai fika skravu.’ Nton, es bende-l pa 20 muéda di prata pa bendedoris di téra di Midian, ki staba ta bai pa Ijitu.

Dipôs, irmons di Juzé mete se ropa déntu sangi di bódi, es manda pa ses pai i es fla: ‘Kel-li é ka ropa di bu fidju?’ Nton, Jakó pensa ma un animal runhu dja mataba Juzé. El fika tristi dimás. Ningen ka konsigi konsola-l.

Na Ijitu, Juzé bendedu i el fika skravu di un ómi inportanti ki txomaba Putifar. Má, Jeová staba ta djuda Juzé. Putifar odja ma Juzé éra un bon trabadjador i un algen di kunfiansa. Poku ténpu dipôs, Juzé fika ta toma kónta di tudu kuza ki Putifar tinha.

 Mudjer di Putifar odja ma Juzé éra bunitu i fórti. Tudu dia el ta pidiba Juzé pa deta ku el. Kuzê ki Juzé faze? El nega i el fla-l: ‘Nau! Kel-li é ka dretu. Nha xéfi ta kúnfia na mi i bo é se mudjer. Si N deta ku bo N ta peka kóntra Deus!’

Un dia mudjer di Putifar tenta poi Juzé ta deta ku el aforsa. El pega-l na se ropa, má Juzé sai ta kóre. Kantu Putifar ben pa kaza, se mudjer fla-l ma Juzé ataka-l. El staba ta konta mintira. Putifar fika uma xatiadu i el poi Juzé na kadiâ. Má Jeová ka skese di Juzé.

‘Nhos rabaxa nhos kabésa baxu di mô poderozu di Deus, pa el pode labanta nhos na ténpu sértu.’ — 1 Pedro 5:6