Bai pa asuntu

Bai pa sugundu menu

Bai pa lista di asuntu

Tistimunhas di Jeová

Kabuverdianu

Kuzê ki bu pode prende ku stórias di Bíblia

 LISON 77

Un mudjer ta panha agu na posu

Un mudjer ta panha agu na posu

Un ténpu dipôs di Páskua, Jizus ku se disiplus staba ta volta pa Galilea, má primeru es pasa na Samaria. Pértu di sidadi di Sikar, Jizus para na un lugar ki txomaba posu di Jakó. Timenti el staba ta diskansa, se disiplus bai sidadi kunpra kumida.

Kantu un mudjer ben panha agu na posu, Jizus fla-l: ‘Da-m agu pa N bebe.’ Kel mudjer fla-l: ‘Pamodi ki nho sta pâpia ku mi? Ami é di Samaria. Judeus ka ta pâpia ku algen di Samaria.’ Jizus fla-l: ‘Si bu sabeba mi é kenha, bu ta pidiba mi agu i N ta daba bo agu ki ta da vida.’ Mudjer pergunta-l: ‘Kuzê ki nho krê fla?’ ‘Nen baldi nho ka tene.’ Jizus fla-l: ‘Kenha ki bebe agu ki N da-l, nunka más el ka ta xinti sedi.’ Kel mudjer fla-l: ‘Sinhor, nton nhu da-m es agu.’

Jizus fla-l: ‘Bai buska bu maridu, nhos ben.’ Mudjer fla-l: ‘Mi N ka ten maridu.’ Jizus fla-l: ‘Bu fla dretu. Dja bu kaza sinku bês i kel ómi ki bu sta ta vive ku el gósi nhos é ka kazadu.’ Mudjer fla-l: ‘Dja N odja ma nho é un proféta. Nha povu ta kridita ma nu pode adora Deus na es monti, má judeus ta fla ma nu debe adora Deus sô na Jiruzalen. N ta kridita ma óras ki Misías ben, el ta inxina-nu modi ki nu debe adora.’ Nton Jizus fla-l un kuza ki inda el ka flaba ningen: ‘Ami é Misías.’

 Kel mudjer bai faxi pa se sidadi i el fla samaritanus: ‘Parse-m ma dja N atxa Misías. El sabe tudu kuza sobri mi. Nhos ben odja!’ Es bai ku el ti posu i es obi Jizus ta inxina.

Samaritanus konvida Jizus pa fika na ses sidadi. Duránti dôs dia el inxina la, i txeu algen mostra fé na el. Es fla kel mudjer samaritana: ‘Dipôs ki nu obi-l nu fika ta sabe ma é própi el ki ben pa salva mundu.’

‘Ben! Kenha ki tene sedi ben; ken ki krê toma agu di vida di grasa.’ — Apocalipse 22:17