Bai pa asuntu

Bai pa sugundu menu

Bai pa lista di asuntu

Tistimunhas di Jeová

Kabuverdianu

Kuzê ki bu pode prende ku stórias di Bíblia

Intruduson di párti 1

Intruduson di párti 1

Bíblia ta kumesa ta konta modi ki Deus kria Séu ku Téra pa nu pode presta atenson na kuzas bunitu ki Jeová faze. Si bo é pai ô mai, djuda bu fidju odja kuzas bunitu di tudu tipu ki Deus kria. Mostra-l modi ki Deus kria ómis pa ser mutu más supirior ki animal. El da-nu kapasidadi di pâpia, di pensa, di inventa kuzas, di kanta i faze orason. Djuda bu fidju da valor pa puder ku sabedoria di Jeová i inda más, pa amor ki el ten pa tudu kuza ki el faze, sima kada un di nos.

NA ES PÁRTI

LISON 1

Deus faze Séu ku Téra

Bíblia ta fla ma Deus faze Séu ku Téra. Má bu sabe ki anju ki Deus faze más primeru ki tudu algen i tudu kuza?

LISON 2

Deus faze primeru ómi ku primeru mudjer

Deus faze primeru ómi ku primeru mudjer i el pô-s na jardin di Éden. El kreba pa es tinha un família i bira Téra interu un paraízu.