Bai pa asuntu

Bai pa sugundu menu

Tistimunhas di Jeová

Kabuverdianu

FOLHETU DI STUDU PA RUNION 'VIDA I PREGASON' Novénbru di 2017

MANERAS DI DISKAREGA