Bai pa asuntu

Bai pa lista di asuntus

Informasons sobri livru di Mateus

Informasons sobri livru di Mateus

Sabe kes informason prinsipal di livru di Mateus, ki é primeru di kes kuatu Ivanjélhu.