Bai pa asuntu

Bai pa lista di asuntus

Jeová ta da valor pa bu “amén”

Jeová ta da valor pa bu “amén”

JEOVÁ ta da valor pa adorason ki nu ta faze pa el. El ‘ta presta atenson i el ta obi’ se sérvus. (Mal. 3:16) I kalker kuza ki nu ta faze pa lova-l, el ka ta skese-l i el ta da-l txeu valor, sikrê é pikinoti. Pur izénplu, un palavra ki talvês nu ta fla txeu bês é “amén”. Jeová ta da valor ti pa kel palavra sinplis li? Sin el ta da! Pa nu sabe pamodi, nu sta ben odja kuzê ki es palavra ta siginifika i modi ki el ta uzadu na Bíblia.

‘TUDU ALGEN TA FLA: “AMÉN!”’

Palavra “amén” siginifika “N ta konkorda”. El ta ben di un palavra ebraiku ki siginifika “ser fiel” ô “ser di kunfiansa”. Alvês el ta uzadu pa asuntus ki ten aver ku lei. Óras ki un algen ta fazeba un juramentu, el ta flaba “amén” pa el konfirmaba tudu kuza ki el sta flaba i pa el setaba rezultadus di se juramentu. (Núm. 5:22) Óras ki el ta flaba “amén” na meiu di tudu algen, el tinha más motivu pa el kunpriba kuzê ki el prometeba. — Nee. 5:13.

Un grandi izénplu di un situason ki uzadu palavra “amén”, sta na livru di Deuteronómio kapítlu 27. Dipôs ki israelitas entra na kel téra ki Deus prometeba es, es djunta entri Monti Ebal i Monti Jerizin pa obi kuzê ki Lei ta flaba. Es ka staba la sô pa obi, má tanbê pa fla ma es ta setaba Lei. Es konfirma kel-la, kantu es fla “amén!” na kel óra ki ledu rezultadu ki es ta tinha si es ka obiba ku Lei di Deus. (Deut. 27:15-26) Imajina vós di milharis di ómis, mudjeris i kriansas ta da ses respósta ku vós altu! (Jos. 8:30-35) Di sertéza, es ka skese di kes palavra ki ledu na kel dia. I kes israelita kunpri ku ses palavra, pamodi na Bíblia ta fla: ‘Israel kontinua ta sirbi Jeová duránti tudu ténpu di vida di Juzué i duránti tudu ténpu di vida di kes ansion ki kontinua bibu dipôs di Juzué i ki konxeba tudu kuza ki Jeová fazeba pa Israel.’ — Jos. 24:31.

Jizus tanbê uza palavra “amén” pa konfirma ma kuzas ki el fla éra verdadi, má el faze-l di un manera spesial. Envês di el fla “amén” dipôs di el obi algun kuza, Jizus ta flaba “amén” antis di el flaba un kuza, pa mostraba ma éra verdadi. (Na kabuverdianu  palavra “amén” krê fla “N ta konkorda”.) Alvês, el ta ripitiba kel palavra li. El ta flaba “amén amén”. (Mat. 5:18; João 1:51 ) Kel-la éra un manera di el mostra kes algen ki staba ta obi-l ma se palavras éra mésmu verdadi. Jizus podia flaba ku tudu sertéza, pamodi éra através di el ki Deus ta kunpriba tudu se promésas. — 2 Cor. 1:20; Apo. 3:14.

‘POVU FLA: “AMÉN” I ES LOVA JEOVÁ’

Israelitas tanbê ta flaba “amén” óras ki es ta fazeba orason i es ta lovaba Jeová. (Nee. 8:6; Sal. 41:13) Óras ki es ta flaba “amén” na fin di un orason, kes ki ta obiba ta mostraba ma kel orason tanbê éra di ses. Tudu kes algen ki ta staba la, podia partisipaba i es ta fikaba kontenti di adora Jeová di kel manera la. É kel-la ki kontise kantu Rei Davidi traze Arka di Jeová pa Jiruzalen. Duránti kel komemorason ki fazedu, el faze orason na fórma di un kántiku ki sta na 1 Crónicas 16:8-36. Kes algen ki staba la fika dimiradu ku orason di Davidi i ‘tudu povu fla: “Amén!” i es lova Jeová.’ Di kel manera li, es mostra ma es staba kontenti di adora Jeová tudu djuntu.

Na ténpu di apóstlus, tanbê es ta flaba “amén” pa lova Jeová. Kes algen ki skrebe Bíblia, txeu bês es uza kel palavra li na ses karta. (Rom. 1:25; 16:27; 1 Ped. 4:11) Livru di Apocalipse ta pâpia di kriaturas spritual na Séu ta lova Jeová i ta fla: ‘Amén! Nhos lova Jah!’ (Apo. 19:1, 4) Na ténpu di apóstlus, sénpri es ta flaba “amén” na fin di orason ki es ta fazeba na ses runion. (1 Cor. 14:16) Má es ka devia fazeba kel-la sen pensa.

PAMODI KI BU “AMÉN” TEN VALOR

Dipôs ki nu prende modi ki sérvus di Jeová uza palavra “amén”, nu pode odja pamodi ki kel palavra li é txeu inportanti na fin di un orason. Óras ki nu ta fla “amén” na fin di nos própi orason, nu sta ta mostra ma kel ki nu sta fla é di korason. I óras ki nu ta fla “amén” dipôs di un orason pa públiku, sikrê  déntu nos, nu sta mostra ma nu ta konkorda ku kuzê ki fladu. Nu ben odja otus razon ki ta mostra ma nos “amén” ten valor.

Nu ta mostra ma nu ta presta atenson na nos adorason. Nu ta adora Jeová duránti orason, através di kuzas ki nu ta fla i tanbê através di nos konportamentu. Dizeju ki nu ten pa nos “amén” ten valor, ta djuda-nu konporta dretu i presta atenson óras ki un algen sta ta faze orason.

Nu ta fika más unidu na nos adorason. Duránti un orason pa públiku, tudu irmons na kongregason ta sta unidu pa obi kel mésmu mensaji. (Atos 1:14; 12:5 ) Óras ki nu ta fla “amén” tudu djuntu, mésmu ki é déntu nos, nu ta fika inda más unidu ku nos irmons ku irmans. Kel-la pode poi Jeová ta responde kel orason.

Nos “amén” é un manera di nu lova Jeová

Nu ta lova Jeová. Jeová ta repara kes kuza pikinoti ki nu ta faze na nos adorason. (Luc. 21:2, 3) El ta odja kal ki é nos intenson i kuzê ki sta na nos korason. Mésmu óras ki nu ta obi runion pa tilifóni, nu pode ten sertéza ma Jeová ta repara óras ki nu ta fla “amén”. Jeová ta seta kel “amén” djuntu ku tudu lovor ki kongregason sta ta oferese pa el.

Pode parse ma nos “amén” ten poku valor, má pa Jeová, el ten txeu valor. Un livru inportanti ki ta pâpia sobri Bíblia fla ma óras ki sérvus di Deus ta uza kel un palavra li, es pode “mostra ses kunfiansa, ses alegria i ses firmi speransa ki sta na ses korason.” Tudu bês ki nu sta ta uza kel palavra “amén” Jeová ta fika kontenti ku nos. — Sal. 19:14.