Bai pa asuntu

Bai pa lista di asuntus

 STUDU 5

Kualidadis ki ta djuda-nu sisti runion

Kualidadis ki ta djuda-nu sisti runion

‘Nhos sta aviza mórti di Sinhor ti ki el ben.’ — 1 CORÍNTIOS 11:26.

KÁNTIKU 18 Obrigadu pa resgati

KUZÊ KI NU STA BEN STUDA *

1-2. (a) Kuzê ki Jeová ta odja na noti di Komemorason? (Odja fotu di kapa.) (b) Ki pergunta nu sta ben responde na kel studu li?

IMAJINA kuzê ki Jeová ta odja na kel noti di Komemorason. Milhons di algen na mundu interu ta djunta pa sisti kel runion inportanti. Má, Jeová ka ta odja sô pa nunbru. El ta repara na kada algen ki sta la. Pur izénplu, el ta odja kes algen fiel ki tudu anu ta bai Komemorason. Tanbê djuntu ku es, ten kes ki ta sta la sikrê ku txeu pirsigison. Ten otus ki ka ta bai tudu runion, má es sabe ma Komemorason é un runion inportanti. Jeová tanbê ta odja kes ki ta bai sisti Komemorason pa primeru bês, talvês pa ba odja modi ki ta fazedu.

2 Di sertéza, Jeová ta fika kontenti di odja txeu algen ta sisti Komemorason. (Luc. 22:19) Má, más inportanti pa Jeová é ka kantu algen ki bai, má pamodi ki es bai. El ta preokupa ku intenson. Na kel studu li, nu sta ben responde un pergunta inportanti: Pamodi ki nu ta sisti Komemorason i tanbê tudu kes otu runion ki ta fazedu duránti simana?

Milhons di algen na mundu interu ta resebedu dretu na Komemorason di mórti di Kristu (Odja parágrafus 1 i 2.)

UMILDADI TA DJUDA-NU SISTI RUNION

3-4. (a) Pamodi ki nu ta sisti runion? (b) Óras ki nu ta sisti runion, kuzê ki kel-la ta mostra sobri nos? (c) Di akordu ku 1 Coríntios 11:23-26, pamodi ki nu ka debe falta Komemorason?

3 Motivu más inportanti di nu sisti runions é pamodi es ta faze párti di nos adorason. Tanbê nu ta sisti runion pamodi é un di kes manera ki Jeová ta uza pa inxina-nu. Un algen orgulhozu ta atxa ma el ka meste pa ningen inxina-l. (3 João 9 ) Má, nu krê pa Jeová ku  se organizason inxina-nu. — Isa. 30:20; João 6:45.

4 Óras ki nu ta sisti runion, nu ta mostra ma nos é umildi i ma nu krê pa Jeová inxina-nu. Nu ta sisti Komemorason di mórti di Kristu pamodi el é un runion inportanti, má tanbê pamodi umildadi ta pô-nu obi ku Jizus. El fla: ‘Nhos kontinua ta faze kel-li pa lenbra di mi.’ (Lé 1 Coríntios 11:23-26.) Kel runion ta djuda-nu ten un speransa más fórti na futuru i el ta lenbra-nu ma Jeová ta ama-nu txeu dimás. Má Jeová sabe ma sô un runion pa anu ka ta txiga pa konsola-nu i pa da-nu koraji. Pur isu, el da-nu más runion tudu simana i el ta insentiva-nu pa nu sisti. Umildadi ta pô-nu ta obi ku el. Tudu simana nu ta gasta txeu ténpu ta pripara i ta sisti kes runion.

5. Modi ki kes algen umildi ta reaji pa konviti di Jeová?

5 Tudu anu, Jeová ta konvida milhons di algen pa el inxina-s. Txeu di kes algen umildi ta seta se konviti. (Isa. 50:4) Es ta fika kontenti óras ki es sisti Komemorason, i es ta kumesa sisti kes otu runion. (Zac. 8:20-23) Djuntu ku es, nu ta xinti kontenti pa Jeová inxina-nu i gia-nu. É el ki ‘ta djuda-nu i ki ta liberta-nu’. (Sal. 40:17) Ka ten kuza más sábi ô más inportanti di ki dexa Jeová ku se Fidju Jizus, ki el ta ama txeu, pa inxina-nu. — Mat. 17:5; 18:20; 28:20.

6. Modi ki umildadi djuda un ómi bai sisti Komemorason?

6 Tudu anu, nu ta sforsa pa konvida tudu algen ki nu pode pa sisti Komemorason di mórti di Jizus. Txeu algen umildi ta seta nos konviti. Pur izénplu, alguns anu atras, un irmon da un ómi konviti di Komemorason. Má kel ómi fla-l ma el ka ta pode bai. Má na Komemorason, kel irmon fika spantadu di odja kel mésmu ómi na Salon di Reinu. Kel ómi fika dimiradu ku manera ki el resebedu, ki el kumesa ta sisti kes otu runion. Na un anu interu, el fadja sô três runion. Kuzê ki poi kel ómi ta muda di ideia i ta bai tudu runion? Kel irmon ki da-l konviti fla: “El é un ómi txeu umildi.” Di sertéza, é Jeová ki traze kel ómi pa adora-l i gósi el é un irmon batizadu. — 2 Sam. 22:28; João 6:44.

7. Modi ki runion i leitura di Bíblia ta djuda-nu ser umildi?

7 Kuzas ki nu ta prende na runion i óras ki nu ta lé Bíblia pode djuda-nu ser umildi. Na kes simana antis di Komemorason, txeu bês nos runion ta pâpia di izénplu di Jizus i ta mostra se umildadi kantu el da se vida pa salva-nu. I na kes dia antis di Komemorason, é bon nu lé kes párti di Bíblia ki sta ligadu ku mórti i resureison di Jizus. Kuzas ki nu ta prende na runion i ki nu ta lé na kes párti di Bíblia, ta djuda-nu da más valor pa sakrifisiu ki Jizus faze pa nos. Kel-li ta djuda-nu ser umildi i tanbê faze vontadi di Jeová, mésmu óras ki é difísil. — Luc. 22:41, 42.

KORAJI TA DJUDA-NU SISTI RUNION

8. Modi ki Jizus mostra koraji?

8 Nos tanbê nu ta sforsa na imita  koraji di Jizus. Pensa na koraji ki el mostra na kes dia antis di el móre. El sabia dretu ma se inimigus ta rabaxaba el, ta sotaba el i es ta mataba el. (Mat. 20:17-19) Má simé, el staba prontu pa nfrenta mórti. Kantu txiga óra di es prende-l, Jizus fla se apóstlus fiel ki staba djuntu ku el na Jetsémani: ‘Nhos labanta, nu sai di li. Nhos odja! Kel ki ta trai-m sta ta txiga.’ (Mat. 26:36, 46) Kantu un grupu di ómis armadu txiga pa prende-l, el da un pasu pa frenti i el fla ma el ki é Jizus. Pa el proteje se apóstlus, el fla kes trópa pa dexa-s bai. (João 18:3-8 ) Jizus mostra un grandi koraji! Oji, kristons skodjedu ku spritu santu i kes otu ovelha ta sforsa pa mostra koraji sima Jizus. Modi?

Óras ki bu ta bai runion bu sta mostra koraji i bu izénplu ta da otus algen forsa (Odja parágrafu 9.) *

9. (a) Pamodi ki nu meste ten koraji pa nu sisti tudu runion? (b) Modi ki nos izénplu pode djuda irmons ki sta prézu pamodi ses fé?

9 Nu meste ten koraji pa nu sisti tudu runion. Talvês nu sta pasa pa un situason difísil. Alguns di nos irmons ta bai runion sikrê es sta tristi, dizanimadu ô ku prublémas di saúdi. Otus ta mostra koraji pamodi es ta sisti runion sikrê ku txeu opozison di ses família ô di govérnus. Pensa un poku modi ki nos izénplu ta djuda nos irmons ki sta prézu pamodi ses fé. (Heb. 13:3) Óras ki es obi ma nu sta kontinua ta sirbi Jeová sikrê ku nos prubléma, ses fé ta fika más fórti, es ta ten más koraji i es ta kontinua lial. Apóstlu Polu xinti mésmu kuza. Kantu el staba prézu na Roma, el fika kontenti di sabe ma se irmons staba ta sirbi Jeová ku lialdadi. (Fil. 1:3-5, 12-14) Poku ténpu antis ô lógu dipôs ki el sai di kadia, Polu skrebe karta pa ebreus. Na kel karta, el insentiva-s pa es ‘kontinua ta ama kunpanheru sima irmon’ i nunka pa es ka dexa di sta djuntu na runion. — Heb. 10:24, 25; 13:1.

10-11. (a) Ken ki nu debe konvida pa Komemorason? (b) Modi ki Efésios 1:7, ta djuda-nu faze kel-li?

10 Tanbê nu ta mostra koraji óras ki nu ta konvida famílias, kolégas di trabadju i vizinhus pa Komemorason. Pamodi ki nu ta konvida-s? Pamodi nu ta da txeu valor pa kuza ki Jeová ku Jizus dja faze pa nos. Pur isu, nu ta krê konvida otus algen. Nu ten gana pa es prende tanbê pamodi ki resgati é inportanti i ma el é un ‘bondadi di Deus ki nu ka merese’. — Efésios 1:7; Apo. 22:17.

11 Óras ki nu ta sisti runion nu sta mostra koraji, má tanbê nu sta mostra otu kualidadi inportanti. É un kualidadi ki Deus ku se Fidju ta mostra di un manera ki nu ta fika dimiradu.

 AMOR TA DJUDA-NU SISTI RUNION

12. (a) Modi ki nos runion ta djuda-nu ten más amor pa Jeová i pa Jizus? (b) Di akordu ku 2 Coríntios 5:14, 15, modi ki nu pode imita Jizus?

12 Nos amor pa Jeová i pa Jizus ta pô-nu sisti runion. I kuzê ki nu ta prende na runion ta pô-nu ta ama Jeová ku se Fidju más txeu. Na runion sénpri nu ta lenbradu kuzê ki es faze pa nos. (Rom. 5:8) Komemorason é kel runion ki ta lenbra-nu di kel grandi amor ki es ten pa nos, mésmu pa kes ki inda ka ntende valor di resgati. Kel gratidon ki nu ta xinti, ta pô-nu ta imita Jizus tudu dia na nos vida. (Lé 2 Coríntios 5:14, 15.) Tanbê, nos korason ta krê lova Jeová pamodi el da-nu resgati. Un di kes manera ki nu ta pode lova-l é óras ki nu ta da komentárius di korason na runion.

13. Modi ki nu pode mostra ma nu gosta txeu di Jeová ku Jizus? Splika.

13 Un manera di nu mostra ma nu gosta txeu di Jeová ku Jizus é óras ki nu ta faze sakrifisius pamodi es. Txeu bês, nu ten ki faze txeu sakrifisiu pa nu sisti runion. Txeu kongregason ta faze runion duránti simana na óra ki maioria di nos ta sta kansadu. I kel otu runion na fin di simana é na óra ki otus algen sta ta diskansa. Nu pode ten sertéza ma Jeová ta odja óras ki nu ta bai runion mésmu si nu sta kansadu. I el ta da valor pa tudu sforsu ki nu ta faze pa sisti runion. — Mar. 12:41-44.

14. Modi ki Jizus dexa un grandi izénplu na mostra amor?

14 Jizus mostra ma ama un algen ta nvolve faze sakrifisius. El faze kel-li kantu el da se vida pa se disiplus di livri vontadi. Tanbê duránti se vida el poi ses interesi más primeru ki di sel. Pur izénplu, el da se disiplus atenson mésmu kantu el staba txeu kansadu. (Luc. 22:39-46) Jizus ka konsentra na kuzê ki otus algen podia fazeba pa el, má el konsentra na kuzê ki el podia fazeba pa es. (Mat. 20:28) Óras ki nu ten un amor fórti pa Jeová i pa nos irmons, nu ta faze di tudu pa nu  sisti Komemorason i tudu kes otu runion.

15. Kenha ki nu krê djuda inda más txeu?

15 Nu ta faze párti di kel úniku família di kristons verdaderu i nu ta gasta txeu ténpu ta konvida tudu kes ki nu pode pa faze párti di el. Tanbê, nu krê djuda inda más txeu kes ‘ki ta faze párti di nos família na fé’ má ki sta inativu. (Gál. 6:10) Nu ta mostra ma nu ta ama-s óras ki nu ta insentiva-s pa es sisti runion, prinsipalmenti Komemorason. Sima Jeová ku Jizus, nu ta fika rei di kontenti óras ki un inativu ta volta pa Jeová ki é nos Pai i nos Pastor. — Mat. 18:14.

16. (a) Modi ki nu pode nkoraja kunpanheru i modi ki runions ta djuda-nu? (b) Pamodi ki gósi é un bon ténpu pa nu lenbra di kuzê ki Jizus fla na João 3:16 ?

16 Na kes simana antis di Komemorason, konvida tudu kes algen ki bu pode, pa sisti kel runion na sésta-fera di noti, 19 di abril di 2019. (Djobe kuadru “ Ken ki bu ta konvida?”.) Duránti kel anu li, nu krê faze di tudu pa nu nkoraja kunpanheru pa sisti tudu runion ki Jeová pripara pa nos. Sima nu sta ta txiga kada bês más pértu di fin, é nos runion ki ta djuda-nu kontinua umildi, ten koraji i mostra amor. (1 Tes. 5:8-11) Asi nu ta mostra di tudu nos korason, nos gratidon pa kel grandi amor ki Jeová ku Jizus ten pa nos. — João 3:16.

KÁNTIKU 126 Mante firmi, fórti i sienti

^ par. 5 Na sésta-fera di noti, 19 di abril di 2019, nu ta ben ten kel runion más inportanti di anu: Komemorason di mórti di Kristu. Pamodi ki nu ta sisti kel runion li? Pamodi nu krê agrada Jeová. Na kel studu li, nu sta ben odja kuzê ki nos prezénsa na Komemorason i na otus runion ta mostra sobri nos.

^ par. 52 SPLIKASON DI FOTUS: Un irmon sta prézu pamodi se fé i el sta lé un karta di se família. El sta kontenti pamodi el sabe ma se família sénpri ta lenbra di el i ma es sta kontinua fiel sikrê ku prublémas di pulítika na lugar ki es ta mora.