SENTINÉLA DI STUDU Abril di 2019

Kel revista li ten artigus pa studa na simanas di 3 ti 30 di junhu di 2019.

Bu sta faze bu trabadju pa Deus di manera konplétu?

Modi ki nu pode faze nos trabadju di pregason di un manera ki ta da bons rezultadu i ki ta da-nu alegria?

Imita Jizus i bu ta ten pas

Três kuza ki Jizus faze ki pode djuda-nu kontinua ku pas, mésmu óras ki nu sta pasa pa txeu prubléma

Difende verdadi sobri mórti

Kuzê ki nu pode faze pa nu ivita kes kustumu ki ten aver ku mórti ki ta bai kóntra Bíblia?

Seta ajuda di Jeová pa bu pode difende di spritus mau

Kuzê ki nu pode faze pa nu ka dexa Satanás ku se dimónis ngana-nu?

STÓRIA DI VIDA

Nu atxa un ‘jóia di txeu valor’

Lé sobri vida di Winston ku Pamela Payne di Austrália. Es tevi un vida xeiu di bensons.

Bu sabia?

Na ténpu antigu, kuzê ki un algen ta fazeba pa viajaba di barku?