Bai pa asuntu

Bai pa lista di asuntus

 KAPÍTLU 7

Algen mortu ta ben ser resusitadu!

Algen mortu ta ben ser resusitadu!

1-3. (a) Kuzê ki tene nos tudu prézu? (b) Modi ki Jeová ta ben liberta-nu?

IMAJINA ma bu kondenadu pa pasa réstu di bu vida na kadiâ pa un kuza ki bu ka faze. Ka ten ninhun xansi di bu sai di la. Bu ta odja bu futuru sen speransa, i ka ten nada ki bu pode faze pa muda bu situason. Má óras ki dja bu perde tudu speransa, bu ta konxe un algen ki ten puder di tra-u di la i el ta promete djuda-u! Modi ki bu ta xintiba?

2 Mórti tene nos tudu prézu. Ka ta nporta kuzê ki nu faze, ka ten manera di skapa. Má Jeová ten puder di liberta-nu di mórti. El promete ma ‘mórti é kel últimu inimigu, ki ta kabadu ku el.’ — 1 Coríntios 15:26.

3 Imajina modi ki bu ta ben xinti sábi óras ki mórti dexa di izisti! Má Jeová ka ta ben kaba sô ku mórti. Tanbê el ta ben poi tudu kes algen ki dja móre, vive otu bês. Pensa na kuzê ki kel-li ta siginifika pa bo. El ta promete ma ‘kes inpotenti na mórti’ ta ben vive otu bês. (Isaías 26:19 ) É kel-li ki Bíblia ta txoma di resureison.

ÓRAS KI UN ALGEN KI NU TA AMA MÓRE

4. (a) Kuzê ki pode konsola-nu óras ki móre un algen di nos família ô un amigu? (b) Jizus tinha un grandi amizadi ku kenha?

4 Óras ki algen di nos família ô un amigu móre,  ta parse ma nu ka ta pode aguenta kel dór ku kel tristéza ki nu ta xinti. Nu ta xinti dizanparadu. Ka ten nada ki nu pode faze pa poi kel algen vive otu bês. Má Bíblia pode konsola-nu dimé-divéra. (Lé 2 Coríntios 1:3, 4.) Nu ben odja un izénplu ki ta mostra modi ki Jeová ku Jizus tene gana di poi kes algen ki nu ta ama vive otu bês. Kantu Jizus staba na Téra, txeu bês el ta vizitaba Lázaru ku se irmans, Marta ku Maria. Es três éra txeu amigu di Jizus. Bíblia ta fla: ‘Jizus ta amaba Marta, se irman i Lázaru.’ Má, txiga un dia ki Lázaru móre. — João 11:3-5.

5, 6. (a) Kuzê ki Jizus faze kantu el odja família ku amigus di Lázaru ta txora? (b) Pamodi ki ta konsola-nu sabe ma Jizus ta xinti tristi óras ki un algen móre?

5 Jizus bai konsola Marta ku Maria. Kantu Marta obi ma Jizus staba ta txiga, el bai nkontra ku el. El fika kontenti di odja Jizus, má el fla-l: ‘Sinhor, si nhu staba li, nha irmon ka ta moreba.’ Marta ta atxaba ma Jizus ka ta pode fazeba más nada. Dipôs di kel-la, Jizus odja Maria, irman di Marta, sô ta txora. Kantu el odja ses tristéza, el xinti maguadu i el txora tanbê. (João 11:21, 33, 35 ) El xinti kel dór fórti di perde algen ki nu ta ama.

6 Tristéza di Jizus ta konsola-nu. El ta inxina-nu ma Jizus ku se Pai, Jeová, ta ôdia mórti. (João 14:9 ) Jeová ten puder di kaba ku mórti pa tudu ténpu, i ka ta dura el ta ben faze kel-li.

‘LÁZARU, SAI PA FÓRA!’

7, 8. (a) Pamodi ki Marta ka kreba pa pédra tradu di lugar undi Lázaru staba? (b) Kuzê ki Jizus faze?

7 Kantu Jizus txiga na undi ki korpu di Lázaru  staba, entrada staba tapadu ku un pédra grandi. Jizus fla: ‘Nhos tra kel pédra.’ Má Marta ka kreba pa es traba kel pédra, pamodi dja tinha kuatu dia ki Lázaru staba mortu. (João 11:39 ) Marta ka sabeba di ki manera Jizus sta ba djudaba se irmon.

Imajina alegria ki famílias i amigus di Lázaru xinti kantu el resusitadu! — João 11:38-44

8 Jizus fla Lázaru: ‘Sai pa fóra!’ Kel ki Marta ku Maria odja dipôs foi bon dimás. ‘Kel ómi ki staba mortu sai di la ku pé i ku mô maradu na panu’. (João 11:43, 44 ) Lázaru resusitadu! El staba djuntu ku se família i amigus otu bês. Es pode tokaba el, brasaba el i papiaba ku el. Jizus resusita Lázaru. Kel-li foi un grandi milagri!

‘MININA, LABANTA!’

9, 10. (a) Ken ki da Jizus puder pa resusita pesoas? (b) Pamodi ki sabe kuzê ki Bíblia ta fla sobri resureison é inportanti pa nos?

9 Jizus resusita pesoas ku se própi puder? Nau. Antis di el resusita Lázaru, Jizus faze un orason, i Jeová da-l puder pa resusita Lázaru. (Lé João 11:41, 42.) Má é ka sô Lázaru ki resusitadu. Bíblia ta fla-nu di un minina di 12 anu ki staba txeu duenti. Se pai, Jairu, staba dizusperadu, i el inplora Jizus pa kura-l. Éra sô kel un fidju-fémia la ki el tinha. Kantu el staba ta pâpia ku Jizus, uns ómi txiga i fla-l: ‘Bu fidju-fémia dja móre! Pakê inkomoda Instrutor más ki si?’ Má Jizus fla Jairu: ‘Ka bu xinti medu. Kontínua ku fé na mi i bu fidju-fémia ta fika san i salvu.’ Dipôs el bai djuntu ku Jairu pa se kaza. Kantu es txiga la, Jizus odja i obi kes algen ta txora. Jizus fla-s: ‘Ka nhos txora. Es minina ka móre, el sta  sô ta durmi.’ Talvês pai ku mai di minina pergunta ses kabésa kuzê ki Jizus krê flaba. Jizus pidi pa tudu algen sai di la i el leba se pai ku se mai pa kuartu undi minina staba detadu. Jizus pega-l na mô divagar i el fla-l: ‘Minina, labanta!’ Imajina kontentéza di se pai ku se mai kantu, kel óra, ses fidju-fémia labanta i kumesa ta anda! Jizus resusita ses fidju-fémia. (Marcos 5:22-24, 35-42 ; Lúkas 8:49-56, BPK ) Dipôs di kel dia, tudu bês ki es odjaba pa ses minininha es ta lenbraba di kuzê ki Jeová fazeba pa es através di Jizus. *

10 Kes algen ki Jizus resusita, kaba pa móre otu bês. Má simé, kel ki nu ta lé sobri es é inportanti pamodi el ta da-nu un speransa sértu. Jeová krê i el ta ben resusita pesoas.

KUZÊ KI NU TA PRENDE DI KES RESUREISON KI DJA KONTISE

Apóstlu Pedru resusita un mudjer ki ta sigiba Kristu ki txomaba Dórkas. — Atos 9:36-42

Elias resusita fidju di un viúva. — 1 Reis 17:17-24

11. Kuzê ki Eclesiastes 9:5 ta inxina-nu sobri Lázaru?

11 Bíblia ta fla di manera klaru ma ‘mortus ka sabe di más nada’. É kel-li ki kontise ku Lázaru. (Eclesiastes 9:5 ) Sima Jizus fla, éra sima si Lázaru staba na sónu. (João 11:11 ) Kantu el staba mortu, Lázaru ka sabeba ‘di nada’.

12. Modi ki nu sabe ma resureison di Lázaru kontise mê?

 12 Txeu algen odja Jizus ta resusita Lázaru. Ti inimigus di Jizus sabeba ma el fazeba kel milagri. Lázaru staba bibu i kel-la prova ma kel resureison kontiseba mê. (João 11:47 ) Tanbê, txeu algen ba vizita Lázaru i pamô kel-li, es kumesa ta kridita ma é Deus ki manda Jizus. Inimigus di Jizus ka fika nada kontenti ku kel-la, nton es disidi mata Jizus i Lázaru. — João 11:53; 12:9-11.

13. Pamodi ki nu pode ten sertéza ma Jeová ta ben resusita ken ki dja móre?

13 Jizus fla ma ‘tudu kes ki sta na sipultura mimorial’ ta resusitadu. (João 5:28 ) Kel-li krê fla ma tudu kes algen ki Jeová ta lenbra di es, ta ben vive otu bês. Má, pa Jeová resusita un algen, el ten ki lenbra tudu sobri kel algen. El ta konsigi faze kel-li mê? Pensa na kel-li: ten bilhons di stréla na Séu. Bíblia ta fla ma Jeová sabe nómi di tudu stréla. (Lé Isaías 40:26.) Si el ta pode lenbra nómi di tudu stréla, é klaru ki é faxi pa el lenbra tudu kuza sobri kes algen ki el krê resusita. Más inportanti inda, Jeová kria tudu kuza, nton nu sabe ma el ten puder di poi kes algen ki dja móre ta vive otu bês.

14, 15. Kuzê ki palavras di Jó ta inxina-nu sobri resureison?

14 Un ómi di fé ki txomaba Jó ta kriditaba na resureison. El pergunta: ‘Óras ki un ómi móre, el pode vive otu bês?’ Dipôs el fla Jeová: ‘Bu ta txoma-m, i mi N ta responde-u. Bu ta xinti sodadi di trabadju di bu mô.’ Jó sabeba ma Jeová tene gana pa txiga óra pa el ben resusita pesoas. — Jó 14:13-15.

15 Modi ki speransa di resureison ta pô-u ta xinti?  Talvês bu ta pergunta: ‘I nhas família ku nhas amigu ki dja móre, es ta resusitadu tanbê?’ Ta konsola-nu sabe ma Jeová tene gana di traze di vólta ken ki dja móre. Nu ben odja kuzê ki Bíblia ta fla sobri ken ki ta ben ser resusitadu i na undi ki es ta ben vive.

ES TA ‘OBI SE VÓS I ES TA SAI’

16. Ki tipu di vida kes algen ki resusitadu pa vive na Téra ta ben ten?

16 Na pasadu, kes algen ki resusitadu torna vive djuntu ku ses família i amigus li na Téra. Kel-la tanbê ta ben kontise na futuru, má ta ben ser mutu más midjór. Pamodi? Pamodi kes algen ki ta ben vive otu bês na Téra, ta ben dadu xansi di vive pa tudu ténpu i es ka ta móre nunka más. I es ta ben vive na un mundu diferenti di kel ki nu ta vive oji. Ka ta ben ten más géra, nen krimi i nen duénsa.

17. Ken ki ta ben ser resusitadu?

17 Ken ki ta ser resusitadu? Jizus fla ma ‘tudu kes ki sta na sipultura mimorial ta ben obi se vós i es ta sai’. (João 5:28, 29 ) I Apocalipse 20:13 ta fla-nu: ‘Mar ntrega mortus ki staba na el, i mórti ku Sipultura ntrega mortus ki staba na es’. Nton bilhons di algen ta ben vive otu bês. Tanbê, apóstlu Polu fla ma ‘justu i injustu’ ta ben resusitadu. (Lé Atos 24:15.) Kuzê ki kel-li krê fla?

Na Paraízu, mortus ta ben ser resusitadu i es ta ben fika djuntu ku kes algen ki es ta ama

18. Ken ki é kes algen ‘justu’ ki ta ben ser resusitadu?

18 Kes algen ‘justu’ ta inklui kes sérvu fiel di Jeová ki vive antis di Jizus ben pa Téra. Gentis sima Nué, Abraon, Sara, Muizes, Rute i Ester ta ben  resusitadu pa vive li na Téra. Na kapítlu 11 di livru di Hebreus bu pode lé sobri alguns di kes ómi ku mudjer li. I kes sérvu fiel di Jeová ki móre na nos ténpu? Tanbê es ta ben ser resusitadu pamodi es ta faze párti di kes algen ‘justu’.

19. Ken ki é kes algen ‘injustu’? Ki xansi Jeová ta ben da-s?

 19 Kes algen ‘injustu’ ta inklui bilhons di algen ki ka tevi xansi di konxe Jeová. Es móre, má simé Jeová ka skese di es. El ta ben resusita-s i es ta ben ten xansi di prende sobri el i sirbi-l.

20. Pamodi ki tudu algen ka ta ser resusitadu?

20 Kel-li krê fla ma tudu kes algen ki móre ta ben ser resusitadu? Nau. Jizus fla ma alguns algen ka ta ben vive otu bês. (Lucas 12:5 ) Ken ki ta ben disidi si un algen ta ser resusitadu ô nau? Jeová ki é Juís más grandi, el da Jizus autoridadi tanbê ‘pa julga bibu ku mortu.’ (Atus 10:42, BPK ) Kenha ki é mau i ki ka krê muda ka ta ser resusitadu. — Djobe párti PRENDE MÁS n19.

RESUREISON PA VIVE NA SÉU

21, 22. (a) Ki tipu di korpu kes algen ki resusitadu pa ba vive na Séu ta resebe? (b) Ken ki foi primeru algen ki resusitadu pa vive na Séu?

21 Bíblia tanbê ta fla-nu ma alguns algen ta ba vive na Séu. Ken ki ta ba vive na Séu ka ta resusitadu ku un korpu umanu. El ta resusitadu ku un korpu spritual.

22 Jizus foi kel primeru algen ki resusitadu pa ba vive na Séu. (João 3:13 ) Jeová resusita Jizus três dia dipôs ki el móre. (Salmo 16:10; Atos 13:34, 35 ) Jizus ka resusitadu ku un korpu umanu. Apóstlu Pedru splika ma Jizus ‘matadu na karni, má el resebe vida na spritu.’ (1 Pedro 3:18 ) Jizus dadu vida otu bês  kómu un pesoa spritual ku txeu puder! (1 Coríntios 15:3-6 ) Má Bíblia ta fla ma ka ta sérba sô el.

23, 24. Ken ki ta faze párti di kel ‘ribanhu pikinoti’ i es é kantu?

23 Antis di el móre, Jizus fla se disiplus fiel: ‘N sta ba nha kaminhu pa N ba pripara nhos un lugar.’ (João 14:2 ) Nton kel-li krê flaba, ma alguns di se sigidoris ta sérba resusitadu pa ba vive ku el na Séu. Es é kantu algen? Jizus fla ma es é poku, el txoma-s di ‘ribanhu pikinoti’. (Lúkas 12:32, BPK ) Apóstlu Juan fla es é kantu algen. El fla ma el odja Jizus ‘sakédu na monti Sion [na Séu], i djuntu ku el staba 144 mil algen’. — Apocalipse 14:1.

24 Ki ténpu ki kes 144 mil algen ta ser resusitadu? Bíblia ta fla ma kel-la ta kontiseba dipôs ki Kristu kumesaba ta governa na Séu. (1 Coríntios 15:23 ) Dja nu sta ta vive na kel ténpu, i txeu di kes 144 mil dja resusitadu pa vive na Séu. Kes ki ti inda sta na Téra, lógu ki es móre es ta resusitadu pa bai vive na Séu. Má, kuazi tudu algen ki ta ben resusitadu na futuru, ta ben vive na Paraízu li na Téra.

25. Kuzê ki nu ta ben prende na kapítlu 8?

25 Ka ta dura, Jeová ta ben liberta tudu algen di mórti i mórti ka ta ben ten más! (Lé Isaías 25:8.) Má kuzê ki kes algen ki ta ba vive na Séu sta ta ba faze la? Bíblia ta splika ma es sta ta ba governa djuntu ku Jizus na Reinu di Deus. Na kapítlu 8 nu ta ben prende más sobri es govérnu.

^ par. 9 Bíblia tanbê ta fla-nu di otus algen ki resusitadu i es éra algen grandi ku pikinoti, ómis ku mudjeris, israelitas i otus ki ka éra israelita. Bu pode lé sobri kel-li na 1 Reis 17:17-24; 2 Reis 4:32-37; 13:20, 21; Mateus 28:5-7; Lucas 7:11-17; 8:40-56; Atos 9:36-42; 20:7-12.