Bai pa asuntu

Bai pa lista di asuntus

 LISON 71

Jeová proteje Jizus

Jeová proteje Jizus

Na un téra ki ta fikaba na orienti di Israel, pesoas ta kriditaba ma strélas ta giaba es. Un dia di noti, alguns ómi di Orienti odja un kuza ki ta parseba ku un stréla ta movimenta na séu i es sigi-l. Kel “stréla” leba-s pa Jiruzalen. Kes ómi kumesa ta pergunta gentis: ‘Undi ki sta kel mininu ki ta ben ser rei di judeus? Nu ben faze-l un omenájen.’

Kantu Eródis, ki éra rei di Jiruzalen, obi-s ta pâpia di novu rei, el fika uma xatiadu. El pergunta xéfis di saserdótis: ‘Undi ki ta ben nase kel mininu ki ta ben ser rei?’ Es fla-l: ‘Profétas dja flaba ma el ta naseba na Belen.’ Nton, Eródis manda txoma kes ómi di Orienti i el fla-s: ‘Nhos bai Belen i nhos djobe kel mininu. Dipôs nhos ben fla-m undi ki el sta. Mi tanbê N krê bai faze-l un omenájen.’ Má éra mintira.

Kel “stréla” kumesa ta movimenta otu bês. Nton kes ómi sigi-l ti Belen. “Stréla” para riba di un kaza i kes ómi entra la. Es atxa Jizus ku se mai Maria. Es poi duedju na txon i es da-l oru, djuntu ku uns kuza ki ta txeraba sábi ki txomaba olíbanu ku mira. Má, é Jeová ki manda kes ómi pa bai djobe Jizus? Nau.

Na kel dia di noti, Jeová fla Juzé na un sonhu: ‘Eródis krê mata Jizus. Panha bu mudjer ku bu fidju i nhos fuji pa Ijitu. Nhos fika la ti ki N fla nhos pa nhos ben.’ Kel óra, Juzé ku se família bai pa Ijitu.

Jeová fla kes ómi di Orienti pa ka volta pa Eródis. Kantu Eródis da kónta ma es ka volta, el fika uma xatiadu. Dja ki el ka konsigi atxa Jizus, el manda mata tudu mininus ki talvês tinha mésmu idadi ki Jizus. Má es ka mata Jizus pamodi el staba na Ijitu.

 Dipôs, Eródis móre. Jeová fla Juzé: ‘Gósi nhos pode volta.’ Juzé ku Maria i Jizus, bai pa Israel i es mora na sidadi di Nazaré.

‘É si ki ta kontise ku palavra ki sai di nha bóka, sen falta el ta kunpri obijetivu ki N manda-l pa el.’ — Isaías 55:11