Bai pa asuntu

Bai pa lista di asuntus

 PÁRTI 3

Modi ki éra vida na Paraízu?

Modi ki éra vida na Paraízu?

Jeová da Adon ku Eva monti kuza sábi. Génesis 1:28

Jeová faze Eva, ki é primeru mudjer, i El da Adon el pa ser se spoza. — Génesis 2:21, 22.

Jeová faze Adon ku Eva perfetu. Ses korpu ku ses mimória ka tinha ninhun defetu.

Es ta viveba na un paraízu ki txomaba jardin di Éden — un lugar rei di bunitu ki tinha un riu, arvis di fruta i un monti animal.

Jeová ta papiaba ku es i el ta inxinaba es. Si es obiba ku el, es ta viveba pa tudu ténpu na Paraízu na Téra.

 Deus fla-s pa es ka kumeba fruta di un di kes arvi. Génesis 2:16, 17

Jeová mostra Adon ku Eva un arvi na jardin i el fla-s ma si es kumeba se fruta, es ta moreba.

Un di kes anju rabela kóntra Deus. Es anju mau é Satanás ki tanbê ta txomadu Diabu.

Satanás ka kreba pa Adon ku Eva obiba ku Jeová. Pamô kel-li, el uza un kóbra pa fla Eva ma, si el kumeba fruta di kel arvi, el ka ta moreba, má el ta biraba sima Deus. Kel-li éra un grandi mintira. — Génesis 3:1-5.