Bai pa asuntu

Bai pa lista di asuntus

 VIVE SIMA UN KRISTON

Pai ku mai, nhos djuda nhos fidjus di midjór manera pa es sirbi Jeová

Pai ku mai, nhos djuda nhos fidjus di midjór manera pa es sirbi Jeová

Pai ku mai ki ta ama Deus ten vontadi di odja ses fidjus ta sirbi Jeová. Si désdi pikinoti es poi verdadis di Bíblia na korason di ses fidjus, es pode djuda-s sirbi Jeová. (De 6:7; Pr 22:6) É klaru ki es ten ki faze sakrifisiu. Má rekonpénsa é más txeu ki sakrifisiu. — 3Jo 4.

Pai ku mai pode prende txeu di Juzé ku Maria. ‘Tudu anu, se pai ku se mai ta baba Jiruzalen pa Fésta di Páskua’, mésmu ki es tinha ki fazeba txeu sforsu i gastaba dinheru. (Lu 2:41) Pa Juzé ku Maria kuza más inportanti éra pa ses família tinha un amizadi fórti ku Jeová. Di mésmu manera, pai ku mai pode orienta ses fidjus na kaminhu sértu óras ki es ta pruveta tudu oportunidadi pa inxina-s ku palavras i izénplu. — Sal 127:3-5.

ODJA VÍDIU ES PRUVETA TUDU OPORTUNIDADI I DIPÔS RESPONDE KES PERGUNTA LI:

  • Modi ki Jon ku Sharon Schiller kontinua ta sirbi Jeová timenti es ta kriaba ses fidjus?

  • Pamodi ki pai ku mai debe inxina, orienta i disiplina kada fidju di manera diferenti?

  • Modi ki pai ku mai pode pripara ses fidjus pa aguenta próvas di fé?

  • Ki ajudas di organizason di Jeová dja bu uza pa djuda bus fidju bira más amigu di Deus?

Faze adorason pa Jeová kuza más inportanti pa bu família