FOLHETU DI STUDU PA RUNION 'VIDA I PREGASON' Abril di 2020

Ideias pa pâpia sobri Bíblia

Alguns ideia pa pâpia sobri Bíblia di kuzê ki Deus krê pa nos i modi ki vida ta ben ser.

6 ti 12 di abril

Modi ki bu pode pripara bu korason pa Komemorason di mórti di Jizus?

TIZORUS DI PALAVRA DI DEUS

Jakó ku Labon faze un kontratu di pas

Modi ki bu pode mante pas ô faze pas ku un algen?

TIZORUS DI PALAVRA DI DEUS

Bu sta ta luta pa resebe un benson?

Ti ki pontu bu sta sforsa pa bu resebe benson di Jeová?

VIVE SIMA UN KRISTON

Kuzê ki é más inportanti pa mi?

Modi ki trabadju ki bu ta skodje ta mostra kuzê é más inportanti na bu vida?

TIZORUS DI PALAVRA DI DEUS

Kes mau rezultadu di ten maus koléga

Modi ki bu pode sabe si un algen é bon koléga pa bo?

VIVE SIMA UN KRISTON

‘Ka nhos fika ku kes deus stranjeru’

Modi ki bu pode dexa Jeová kontenti i ivita influénsia di dimónis?