Shumba pakulota ushomye mwaa waulota

Shumba pakulota uke ku menu yambili

Mashaidi va Yeova

Makonde

Vyakushomya vya Ibibiliya Vipitidile mu Didalama

Igwilila vyakugalavalya vya mishitali vya mu Ibibiiya kupitila mu idalama. Vyakushomya avyo dinkupagwa dimu dyakwomba vila vyombo pamo, na madi avanu na mapundisho pameo petu.

Tandola inangodi imo yatika mwina na utowe pavandike Lambela pakulota wone vyakushomya vya mu ibibiliya vipitidile mu didalama dipagwite mu inangodi ayo. Kwali andika upande wa muti pakulota wone vyakushomya vya mu ibibiliya vipitidile mu didalama dilinganene na muti awo.

 

Samaani, vinu avi vya mu inteleneti havinava kupagwa mu inangodi ai.

Vinu vipagwite mu inangodi ayo vivele mu mamba atíka mwina: