Shumba pakulota ushomye mwaa waulota

Mashaidi va Yeova

Tandola inangodi Makonde

Madengo Letu la Utawala

Madengo Letu la Utawala ankulodya mwavyukila mikutano vya Mashaidi va Yeova kenga: Mapundisho a Ibibiliya kwa Shipinga, Shikola sha Madengo a Nnungu na Nkutano wa Madengo.

Manya doni: Myaa vinji vya Madengo Letu la Utawala vyandikigwe mushilambo mwako vinkulula kuvilingananga na vyandikigwe mu inteleneti.

 

Samaani, vinu avi vya mu inteleneti havinava kupagwa mu inangodi ai.

Vinu vipagwite mu inangodi ayo vivele mu mamba atíka mwina: