Shumba pakulota ushomye mwaa waulota

Shumba pakulota uke ku menu yambili

Mashaidi va Yeova

Makonde

Wako Wonela Mwashi Ibibiliya?

Wako Wonela Mwashi Ibibiliya?

Kwa maoni ako, yanao ni . . .

  • libuku lyading’ano dyavanu?

  • libuku lyamikong’o na vinu vyakubunia?

  • Lilove lya Nnungu?

 LOLA SHITANGALEKA MU IBIBILIYA

“Vyakwandika uti vishondegwe na Nnungu.”—2 Timoti 3:16, Tradução do Novo Mundo.

MWASHANI NI SHAMBONE KUMANYA VINU AVI

Ibibiliya inkukupa  . . .

majibu alipuwilo avyakudya vikumene vyashingumi.—Mikong’o 2:1-5.

midimu vyakukulupilika mushingumi shakula ngwegwe.—Dimu 119:105.

lilindililo lyakukulupilika kwamushu.—Valoma 15:4.

 INKUTUVAIKILA TUKULUPILE SHITANGALEKA MU IBIBILIYA?

Ehe, mwa wadishaliya natu:

  • Kulinganana na kwaneka. Ibibiliya yandikigwe muwakati wakupunda myaka 1.600, na shilinga shavanu 40. Voe havamanyene. Ata ikava davo, vitangaleka mulibuku alyo vinkulinganana na vinkwodananga kwamwa wa umo wowo!!

  • Maimyo akukulupilika. Myanda vyoe vakwandika maimyo vamushilambo vandapiya vyavakawidye venintete vao. Kwa nkono unji, vakwandika Ibibiliya vandyaulanga kwabila kupiya mpaka vyavakawidye vanao na vamushilambo mwao.—2 Maimyo 36:15; Dimu 51:1-4.

  • Vyakulava vyakukulupilika. Myaka 200 ukanava kubamolegwa njini wakala wa Babiloniya, Ibibiliya indyaula kenga shinu ashi shindatandeka. (Ishaiya 13:17-22) Yanao indilodya mwashi mwa ikaukile ndabamolegwa Ibabiloniya na lina lyamunu akatemile!—Ishaiya 45:1-3.

    Vyakulava vyoe vinji vya Ibibiliya vinditandeka kwabila kukaweka shinu. Ashinava shinu shivaikidile kupagwa mu Lilove lya Nnungu?—2 Patulu 1:21.

 KUMBUKILA

Lilove lya Nnungu lilota kuposhela dashi mushinamilo shako?

Ibibliya inkujang’ula kudya aku mu ISHAIYA 48:17, 18 na 2 TIMOTI 3:16, 17.