Shumba pakulota ushomye mwaa waulota

Mashaidi va Yeova

Tandola inangodi Makonde

Nyamani Shaulinda Wako Muwakati Wamushu?

Nyamani Shaulinda Wako Muwakati Wamushu?

Dá shilambo ashi shilota . . .

  • kuva yadoni?

  • kumamodya?

  • kudyanga?

 LOLA SHITANGALEKA MU IBIBILIYA

‘Nnungu . . . andavapukutanga myodi uti kumeo kwave; kupela, shipalodi, shililo, kupwateka hakupagwa kavili mwa vinu vyakala uti, vindipita.’—Maono 21:3, 4, Ibibiliya Mukukulumuka 2.

MWASHANI NI SHAMBONE KUMANYA VINU AVI

Wako undapuwanga pakumanya kenga . . .

undapata madengo amana na alipuwilo.—Ishaiya 65:21-23.

undanama mushilambo shikavanee vilwele na mauvilo.—Ishaiya 25:8; 33:24.

undavanao shingumi shalipuwilo na shikamalilika pakati pavakwenu na vavao.—Dimu 37:11, 29.

 INKUTUVAIKILA TUKULUPILE SHITANGALEKA MU IBIBILIYA?

Ehe, mwa wadishaliya mbili:

  • Nnungu andivanao dimongo dyakulota kutandedya livikilo alyo. Mu Ibibiliya, Nnungu Yeova vanshema “Wadimongo-uti,” mwa wadimongo dyake hadinamalilika. (Maono 15:3) Pave doni, nae ankulula kutandedya vyalivikidile pakulota abadilishe shilambo ashi shive shambone. Kenga Ibibiliya inkwaula, “Nnungu vinu uti ankuulula.”—Mateu 19:26.

  • Nnungu andivanao lilotelo lya kutandedya livikilo alyo. Kwa mpano, Yeova ankulota namene kuvatakatuwa vapedile na kuvona vanama kavili.—Jobi 14:14, 15.

    Ibibiliya inkulodya yadao kenga Mwanagwe Nnungu, Yesu, andivaponia valwele. Mwashani nae anditenda shinu ashi? Mwa nae andilota. (Malukushi 1:40, 41) Yesu ándilodya shanashana vyambone vya Tatake mwa walilotelo lya kuvaposhela vanu vashilota liposhelelo.—Nshuwau 14:9.

    Pave doni tunkulula kukulupila kenga Yeova namu Yesu vankulota kutuposhela pakulota tupate shingumi shalipuwilo mushu!—Dimu 72:12-14; 145:16; 2 Patulu 3:9.

 KUMBUKILA

Nnungu alota kubadilisha dashi shilambo pakulota shive shambone?

Ibibliya inkujang’ula kudya aku mu MATEU 6:9, 10 na DANIYELE 2:44.