Shumba pakulota ushomye mwaa waulota

Shumba pakulota uke ku menu yambili

Mashaidi va Yeova

Makonde

Pakulota Lipagwe Lipuwilo Palikola, Shilateka Shipii Shani?

Pakulota Lipagwe Lipuwilo Palikola, Shilateka Shipii Shani?

Wako wona kenga ni . . .

  • linogweledyo?

  • njuluku?

  • vinu vinji?

 LOLA SHITANGALEKA MU IBIBILIYA

“Vapuwange avala vaigwilila lilove lya Nnungu na kutandedya!”—Lukashi 11:28, Tradução do Novo Mundo.

MWASHANI NI SHAMBONE KUMANYA VINU AVI

Kwoda mapundisho alo andaposhela likola lyako pakulota kuvanao . . .

linogweledyo lya umwiu.—Vaepeshu 5:28, 29.

ishima ya umwiu.—Vaepeshu 5:33.

kwigwanya kwa umwiu. —Malukushi 10:6-9.

 INKUTUVAIKILA TUKULUPILE SHITANGALEKA MU IBIBILIYA?

Ehe, mwa wadishaliya mbili:

  • Nnungu ni akandyenge likola. Ibibliya itangola kenga Nnungu Yeova ni “atikile lina makola uti kuwa na pai.” (Vaepeshu 3:14, 15) Kwamalove anji, makola ankupagwa pakuva akandyangike namu Yeova. Mwashani ni shambone kumanya shinu kenga ashi?

    Kumbukila: Ukalinga shakulya shakunogwa na ulota umanye mwashi mwavatalakadile, ukamudidye nyani? Wako ukandimudya aija ataleke.

    Kenga yadao, pakulota umanye mwashi mwakupuwila likola, ilateka umudye Yeova, mwa nae ni akandyenge likola.—Kutunduvanga 2:18-24.

  • Nnungu ankukushunga wako. Makola uti ankuvavaikila vaode malamulo amwe Yeova anaupa atumila Ibibiliya. Mwashani? Mwa “nae ankunshunga mwenu.” (1 Patulu 5:6, 7) Yeova alota uwambone wako—na malamulo ake ándaposhela kwakila ngwengwe!—Mikong’o 3:5,6; Ishaiya 48:17, 18.

 KUMBUKILA

Wako uve dashi unkulomba, unkulombwa na matatamunu mambone?

Ibibliya inkujang’ula kudya aku mu VAEPESHU 5:1, 2 na VAKOLOSHU 3:18-21.