Skip to content

Bugalo Gwe Zwichili Zwe Meya

Ku Dzimu

Ndi Boyani ba no Yenda Kudzimu?

I nkumbulo wa ka jwaeleka kuti bathu ba ka lulwama ba no yenda kudzimu. I ni dumbu chino diyiwa ne Baibili?

A Ndzimu u na Ndawo ya a no Gala mu Ili?

Baibili ikatini ne kwe ku no gala Ndzimu? A Jesu u kwenobo?

Baengele

Engele Nkulu Mikaele Ndi Yani?

U no dangwa ne zina lingwe kakale, la u nga dwa u li ziba kwazo.

Nvanganyi ne Madimona

Apa Ndzimu wa ka Bumba Diabolo?

Satani wa ka dwa ngayi? Zwidiye kuti ini Jesu a kati Diabolo “haana chimwe ne malebeswa.”