Skip to content

Ku Dziyila

Ini ku na Ku Dziyila ku Ngapangapa?

Ini ku Bulawa Kwe Bathu Banjinji Kwa ka Shingikala? Ini Ndzimu a ka ku Dumilila?

Bathu banjinji ba ka buzwa kuti ini Ndzimu u na ludo e lechedzela ku sokola. Baibili ino pa dabilo dzi no suka moyo!

Mbakiso mu Shango—Ini Kwa ka Sima ku i Bona?

Bathu ba ka kongwa ne ku zhisa mbakiso mu shango. Bona mabaka a si mangapani.

Ku Mililana ne ku Dziyila

Chila ne Bugwele gu Singa Pole—A Baibili i Nga Batsha?

Ee! Zwidiye thambo dzi li 3 dze ku dzikitadzila ha u gwala kene u si nga pole.