Skip to content

A Ndzimu u na Ndawo ya a no Gala mu Ili?

A Ndzimu u na Ndawo ya a no Gala mu Ili?

Dabilo ye Baibili

 Ee. Ndzimu u na ndawo ya a no gala mu ili—kudzimu. Kumbulila matama e Baibili a no tobela:

 Ha e tembezela, She Solomoni wakati: “Munhwe muli mu bugalo gwenyu kudzimu.”—1 Boshe 8:43.

 Jesu Kirisiti wa ka diya badiyiwana babe kuti ba tembezele beti “Tate bedu ba kudzimu.”—Matewu 6:9.

 Shule kwe ku musiwa, Jesu “wakangina kudzimu tjose iko kwaali mmilili wedu mbeli kwe Ndzimu.”—Bahebera 9:24.

 Ndimana idzedzi dzo lakidza kuti Jehova Ndzimu u nthu dumbu ne kuti u no gala, isi pangwe ne pangwe, ngono kudzimu koga.