Skip to content

A Baibili i na Mbiko ya ka Tambunuka ne Kwe Buchilo Gwa Jesu?

A Baibili i na Mbiko ya ka Tambunuka ne Kwe Buchilo Gwa Jesu?

Dabilo ye Baibili

 Nkwali we Baibili Luka, ha e leba ne kwe buchilo gwa Jesu, wa kati: “Ndakashakisisa nge njele tjimwe ne tjimwe kudwa mukutangisa.”—Luka 1:3.

 Bangwe ba no kumbula kuti mbiko ye buchilo gwa Jesu ye dzi-gospel—ya ka kwagwa mu chibaka chiche na Matewu, Mako, Luka, na Johani—ya ka shandugwa mu chibaka chingwe mu century ye bo 4.

 Ne kwa ka jalo, ipithu chi no sheteka kwazo che Gospel ya Johani cha ka wangwa ku Egypt mu century ye bo 20 [kutangisa kwe 1900]. Ngwenu cho dangwa kuyi Papyrus Rylands 457 (P52) ngono ngwenu cha ka biganyidziwa ku Library ye John Rylands, ku Manchester, ku England. Chi na lukwalo gwa Johani 18:31-33, 37, 38 mu Baibili dza ngwenu.

 Ndicho ipithu che nkwalo wa ntolo u no zibgwa we Hwalo Dze Chigiriki Dze Bukirisiti. Bashakisisi banjinji ba no duma kuti cha ka kwagwa ku ngabe 125 C.E., quarter ye century koga kene chingwe cha ka jalo shule kwe ku kwagwa che kutanga. Nkwalo we ipithu icheche u no dumana kwazo ne mikwalo ya ka kwagwa shule.