Skip to content

A Jesu i Ndzimu Masimbawose?

A Jesu i Ndzimu Masimbawose?

Dabilo ye Baibili

 Banyanyaidzi ba Jesu ba ka mbona nlandu we ku zwithama u no lizana ne Ndzimu. (Johani 5:18; 10:30-33) Jesu haazo tongo zwibiga mu mamo a no lizana ne e Ndzimu Masimbawose. Wa kati: “Tate bakulu pandili.”—Johani 14:28.

 Batobeli ba Jesu be kutanga ba ka be ba singa linge kuti u no lizana ne Ndzimu Masimbawose. Ha ti lakidzila, mpostolo Paulo wa ka kwala kuti: Shule kwe ku musiwa kwa Jesu, “Ndzimu wakammilidzila [Jesu] pezhugwi kwazo.” Ku pachena, Paulo wa ka be a singa dume kuti Jesu wa ka be ali Ndzimu Masimbawose. Dumbu, kwa kabe ku nga khoneka chini kuti Ndzimu a milidzile Jesu pezhugwi kwazo?—Bafilipi 2:9.