Skip to content

Mbiko ne Kwa Jesu Dza ka Kwagwa Lini?

Mbiko ne Kwa Jesu Dza ka Kwagwa Lini?

Dabilo ye Baibili

 Ha mpositolo Johani e kwala ne kwe mbiko ye buchilo gwa Jesu, wa kati: “Nlume wakabona ikoku kushingikala wakapa butendeki nge kwako, kuti namwibo mugalemoyo. Butendeki gugwe malebeswa, na iye unoziba kuti unoleba malebeswa.”—Johani 19:35.

 Libaka gungwe gwe ku themba mbiko dza ka kwagwa na Matewu, Mako, Luka, na Johani ne kwa Jesu wuti dza ka kwagwa ha ba njinji baka zwibonela shingikalo idzedzo ba cha chila. Ku yenda ne zibiso dzingwe, buka ya Matewu ya ka kwagwa makole a li 8 shule kwe lufu gwa Kirisiti, ku no dwa kuti, ku nga be ne 41 C.E. Badiyi ba njinji ba no lebelekela nako i shule kwa iyeyo, ngono ku na busupi gwa kuti buka dzose dze Hwalo dze Bukirisiti dze Chigiriki dza ka kwagwa mu century ye kutanga C.E.

 Bathu ba ka bona Jesu ha a cha chila mu shango, ne ba ka mbona ha e fa, na ibabo ba ka mbona ha e musiwa ba nga leba malebeswa e mbiko dze Gospel. Kakale ba nga dusila pachena manyepkhwa ha i li kuti a ka be po. Professor F. F. Bruce wa kati: “Khani ingwe wulu mu ku rera kwe baapositolo ya kabe i li ku buzwa ba ka ba teedza; ha ba zo leba koga kuti, ‘Ti bafakazi be zwithu izwezwi,’ ngono kakale, ‘sekwa munoziba imwi’ (Mishingo 2:22).”