Skip to content

Ti Nga Wana Ngai Dabilo dze Buzo Wulu dze Butjilo?

Ti Nga Wana Ngai Dabilo dze Buzo Wulu dze Butjilo?

Dabilo dzi mu . . .

  • sainsi?

  • butjenjedu?

  • Baibili?

 NKWALI MWE WE BAIBILI WA KATI KU NDZIMU

“Mu ndipe ku hwisisa . . . Dama lenyu i lebeswa.”—Njimbo 119:144, 160, New World Translation.

Baibili i no dabila dzimilioni dze bathu.

U nga da ku be mwe wabo?

Web site ye jw.org i nga ku batsha.

 NDI IPI YE BUZO IDZEDZI WULU I NO KU KHATHAZA KWAZO?

  • Butjilo go dwani?

  • Ndzimu u nga bigwa nlandu mu ku shumbisiwa kwe bathu?

  • Ko shingikalani ha u fa?

Shaka dabilo ye Baibili ye buzo idzedi mu jw.org.

(Yenda ku BIBLE TEACHINGS > BIBLE QUESTIONS ANSWERED)