Skip to content

APRIL 17, 2023
DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #3 ye Gubungano li no Laula ye 2023

Zibiso ya Ngwenu #3 ye Gubungano li no Laula ye 2023

Mu mbiko iyeyi nngwe we be Gubungano li no Laula u no pa zibiso ye se kwa bazwalani ne dziazwadzi dzedu ba ku Germany, East Africa, ne Bahamas, be thama Jehova dizhilo labo.