Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Ðɔ-yɔɔdɩnʋʋ nʋmɔŋ

Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi intɛrnɛɛtɩ yɔɔ adɖɛɛsɩwaa nɛ kaŋgalaafu masɩ

Nepal

Jehovah’s Witnesses Society

PO Box 24438, GPO

KATHMANDU

NEPAL

+977 1-552-6046

+977 1-553-7416

Tʋmɩyɛ alɩwaatʋ

Kpaɣnɩ Kujuka nɛ ŋwolo Saɖakawaɣ

Tanaŋ tɛɛ ñɩɣtʋ 7:00 nɛ ŋwolo ɖanaɣ ñɩɣtʋ 4:00