Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Ðɔ-yɔɔdɩnʋʋ nʋmɔŋ

Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi intɛrnɛɛtɩ yɔɔ adɖɛɛsɩwaa nɛ kaŋgalaafu masɩ

Naajeeriya

Watch Tower Society of Jehovah’s Witnesses (LTD/GTE)

PMB 1090

BENIN CITY 300001

EDO STATE

NAAJEERIYA

+234 7080-662-020

+234 8039-003-790

+234 1-2793-700

Tʋmɩyɛ alɩwaatʋ

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ ñɩɣtʋ 7:30 nɛ ŋwolo ɖanaɣ ñɩɣtʋ 5:00