Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Ðɔ-yɔɔdɩnʋʋ nʋmɔŋ

Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi intɛrnɛɛtɩ yɔɔ adɖɛɛsɩwaa nɛ kaŋgalaafu masɩ

Curaçao

Watch Tower Bible and Tract Society

PO Box 4708

WILLEMSTAD

CURAÇAO

+599 9-461-7528

+599 9-465-7737 (Fax)

Tʋmɩyɛ alɩwaatʋ

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: 8:00 nɛ ŋwolo 12:00; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 1:15 nɛ ŋwolo 5:15