Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Ðɔ-yɔɔdɩnʋʋ nʋmɔŋ

Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi intɛrnɛɛtɩ yɔɔ adɖɛɛsɩwaa nɛ kaŋgalaafu masɩ

Ɛndɩ

The Watch Tower Bible and Tract Society of India

PO Box 6441

Yelahanka

BANGALORE-KAR 560 064

ƐNDƖ

+91 9845476425

+91 9845348815

+91 9686114293

+91 80-2846-8072

+91 80-2846-8073

Tʋmɩyɛ alɩwaatʋ

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ ñɩɣtʋ 7:45 nɛ ŋwolo ɖanaɣ ñɩɣtʋ 4:45