Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Ɛlɩnɩ salaka taa nɛ ɛpɩsɩ koboyaɣ tʋ

Ɛlɩnɩ salaka taa nɛ ɛpɩsɩ koboyaɣ tʋ

Na ɛzɩma Bibl kpɛlɩkʋʋ ñɔɔzɩ salaka tʋ nɔɔyʋ wezuu caɣʋ yɔ.​—Keɣa 67:7.